• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Implementare în parteneriat - Imbunătățirea calității programelor doctorale

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"
Contract POSDRU 88/1.5/G/37486

Scop si obiective
Imbunătățirea calității programelor doctorale și implicit a formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin dezvoltarea unui instrument informațional care să structureze atât oferta de cercetare doctorală cât și necesiățile de cercetare ale mediului socio-economic.

UMF Cluj-Napoca este partener 2 în acest proiect, care este coordonat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Bugetul cuvenit UMFCN: 161.460 lei
Grupul țintă - 14 doctoranzi UMF organizați în 3 echipe interdisciplinare care au făcut câte o propunere de proiect.

Beneficii așteptate

 • modernizarea școlilor și programelor doctorale
 • formarea de cercetători cu oportunități crescute de inserție pe piața muncii

Infirmații suplimentare

SiglaFM100