• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Administrare cercetare

Program de dezvoltare a capacitatii administrative si de management a cercetarii stiintifice si inovarii in Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca

Proiect cofinanțat în cadrul programului POS-CCE, Axa Prioritară 2-CD&I, Operațiunea 2.2.4 Intărirea Capacității Administrative
Contract POS-CCE: 25/11.05.2009

Obiectiv general
Creșterea performanței și competitivității universității prin cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) așa cum a fost prevăzut, în documentul privind Strategia dezvoltare a cercetării în UMF „Iuliu Hațieganu " aprobat, prin Hotarârea de Senat nr. 5 din 28.06.2007.
Premisa care a stat la baza considerării acestui obiectiv ca fiind prioritar pentru universitate a fost nevoia, din ce în ce mai crescută, de profesionalism și competență în managementul integrat al proiectelor, respectiv nevoia dezvoltării unui „centru de forță" pentru promovarea și dezvoltarea cercetării din universitate. In consecință, decurgând din analiza obiectivă a necesităților legate de evoluția ascendență a universității, în luna mai 2008 a fost creat Departamentul pentru Cercetare-Dezvoltare (prin Hotararea Biroului de Senat nr. 19 din 20.05.2008 și prin Hotarârea Senatului nr. 6 din 22.05.2008).

Obiective specifice
Creșterea capacității Departamentului pentru Cercetare-Dezvoltare de informare-gestionare-valorificare a rezultatelor cercetării. Acest departament devine astfel:

 • un promotor al activității de cercetare din universitate,
 • un sprijin pentru derularea, din punct de vedere administrativ, a unui număr mare de proiecte de cercetare;
 • o interfață între universitate și autoritățile de stat (Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Structurile de stat care se ocupă de managementul cercetării), organismele europene, partenerii din domeniul public și privat;
 • un instrument pentru valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetării și promovarea imaginii universității.

Rezultate

 • 1 Program software pentru managementul integrat al CDI din universitate
 • echipamente hardware și licențe pentru planificarea și managementul proiectelor
 • materiale informative și promoționale

Director proiect
CS III, dr. Doina Colcear

MED