• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii între sedinţele de Senat.
Consiliul de Administraţie este alcătuit din: Rector , prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor.
La şedinţele Consiliul de Administraţie, rectorul poate invita şi alte persoane din conducerea academică şi administrativă a universităţii.

Componenţa Consiliului de Administraţie
Prof. dr. Alexandru Irimie - Rector
Prof. dr. Grigore Băciuţ - Prorector
Prof. dr. Silviu Albu - Prorector
Prof. Dr. Ioan Coman - Prorector
Prof. dr. Dan Dumitraşcu - Prorector
Prof. dr. Felicia Loghin - Prorector
Prof. dr. Radu Badea - Director CSUD
Prof. dr. Anca Buzoianu - Decan Facultatea de Medicină
Prof. dr. Radu Septimiu Câmpian - Decan Facultatea de Medicină Dentară
Prof. dr. Gianina Crişan - Decan Facultatea de Farmacie
Silviu Corpodean - Director General Administrativ
Stud. Răzvan Nastasă - reprezentant studenţi

Invitaţi
Prof. dr. Ioan Ștefan Florian - Președinte Senat
Mircea Jorj - Director Direcţia Secretariat General şi Juridic
Prof. dr. Cosmin Puia – Director Departamentul Studenți Străini
Loredana Szakacs – Consilier juridic

SiglaFM100
    Logo ALUMNI oficial23    Alumni UMF