• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii între sedinţele de Senat.
Consiliul de Administraţie este alcătuit din: Rector , prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor.
La şedinţele Consiliul de Administraţie, rectorul poate invita şi alte persoane din conducerea academică şi administrativă a universităţii.

E-mail:  

Telefon: 0264-597256 int. 2101

Componenţa Consiliului de Administraţie

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu - Rector
Prof. dr. Carmen Mihaela Mihu - Prorector
Prof. dr. Mihaela Felicia Băciuţ - Prorector
Prof. dr. Daniel Mureşan - Prorector
Prof. dr. Radu Nicolaie Oprean - Prorector
Conf. dr. George Călin Dindelegan - Prorector
Prof. dr. Nadim Al Hajjar - Director CSUD
Prof. dr. Şoimiţa Mihaela Suciu - Decan Facultatea de Medicină
Prof. dr. Gianina Cristina Crişan  - Decan Facultatea de Farmacie 
Conf. dr. Cristian Mihail Dinu - Decan Facultatea de Medicină Dentară
Ec. dr. Valentin Mihai Mudura - Director General Administrativ
Stud. Tudor Andrei Ilie - reprezentant studenţi

Invitaţi permanenţi

Prof. dr. Valentin Muntean - Președinte Senat
Prof. dr. Sorin Claudiu Man - Director Departament Studenți Internaționali
Loredana Szakacs - Șef serviciu juridic  
Valeria Meseşan – Secretar şef universitate

MED