• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Informații referitoare la practica clinică de specialitate

Ce este practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este o activitate didactică obligatorie în curriculum-ul Facultății de Medicină, începând cu anul I și până în anul V.

 

Care este durata și perioada de desfășurare a practicii clinice de specialitate?

Conform Planului de învățământ, numărul de ore de practică de vară este de 120 de ore pentru fiecare an de studiu.

Practica de vară se desfășoară pe o perioadă de maxim 4 săptămâni, timp de maxim 8 ore/zi.

În legătură cu durata stagiul de practică medicală de specialitate, primează numărul de ore efectuate și nu numărul de zile. De exemplu, dacă un student efectuează 6 ore de practică/zi, stagiul de practică va dura 20 de zile lucrătoare. În cazul efectuării a 8 ore de practică/zi, stagiul va dura 15 zile lucrătoare.

Practica medicală de specialitate se poate desfășura în perioada 09.07 - 18.09.2018, și poate să înceapă în orice zi din perioada mai sus menționată (de exemplu, pentru a efectua 120 de ore de practică cu 8 ore de practică/zi, activitatea trebuie începută cel târziu în data de 29.08.2018).

PRACTICA DE VARĂ NU SE POATE DESFĂȘURA ÎN TIMPUL ANULUI UNIVERSITAR.

Convenția-cadru privind efectuarea stagiilor de practică

 

Convențiile-cadru se pot descărca de pe site-ul Facultății de Medicină. Ele vor fi semnate de partenerii de practică (medici de familie / manageri de spitale), de student și apoi de reprezentantul UMF. Studenții care efectuează practica de specialitate în România vor prezenta convenții în limba română (indiferent de linia de studiu: română, franceză sau engleză). Studenții care efectuează practica de specialitate în afara României, vor utiliza convențiile-cadru în limba franceză sau engleză după caz.

Convenția-cadru trebuie semnată de către managerul instituției unde se efectuează practica, șeful secției și medicul îndrumător/tutorele de practică; NU uitați să fie completată rubrica referitoare la specialitatea îndrumătorului. În cazul studenților din anul I și V, convenția-cadru va fi semnată de medicul de familie îndrumător al practicii medicale;

Convențiile-cadru trebuie depuse în original la Decanatul Facultății de Medicină până la data de 19 septembrie 2018.

 

Unde se desfășoară practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate se desfășoară în unități medicale din Cluj-Napoca sau în alt oraș din țara de origine a studentului.

Studenții anilor I și V își desfășoară practica medicală de specialitate în cabinete de medic de familie, din Cluj-Napoca sau orașe din țara de origine a studentului.

Studenții anilor II - IV își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții clinice din Cluj-Napoca sau orașe din țara de origine a studentului.

Studenții anilor II și III își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții clinice cu profil medical. Specialitățile care se încadrează în această categorie sunt: medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hepatologie, neurologie, psihiatrie, hematologie, pneumologie, nefrologie, diabet zaharat, boli de nutriție, endocrinologie, boli infecțioase, dermatologie, pediatrie, oncologie medicală, reumatologie, reabilitare medicală, geriatrie, ATI, medicină de urgență, alergologie-imunologie, farmacologie clinică.

Studenții anului IV își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții clinice cu profil chirurgical. Specialitățile care se încadrează în această categorie sunt: chirurgie generală, chirurgie oncologică, ortopedie-traumatologie, neurochirurgie, ORL, chirurgie pediatrică, oftalmologie, chirurgie cardiovasculară, obstetrică-ginecologie, chirurgie toracică, urologie, chirurgie plastică, chirurgie orală și maxilofacială.

ATENȚIE! Efectuarea stagiului de practică într-o specialitate neaprobată pentru anul respectiv de studiu duce la invalidarea stagiului de practică medicală de specialitate (de exemplu, dacă un student de anul II efectuează stagiul de practică pe o secție clinică cu profil chirurgical stagiul nu va fi validat).

Cine poate fi îndrumător de practică?

Îndrumătorii de practică medicală de specialitate trebuie să fie medici specialiști.

 

Care sunt obiectivele educaționale ale practicii clinice de specialitate?

Obiectivele educaționale pentru practica medicală de specialitate sunt prezentate în Caietul de practică medicală pentru studenții Facultății de Medicină.

 

Care sunt manoperele pe care studentul trebuie să le efectueze în cursul practicii medicale de specialitate?

Manoperele medicale pe care fiecare student va trebui să le efectueze în timpul stagiului de practică medicală de specialitate sunt cuprinse și prezentate în Caietul de practică medicală pentru studenții Facultății de Medicină corespunzător anului de studiu.

Câte credite numără practica medicală de specialitate?

Pentru această activitate studenții vor primi 3 credite pe an.

 

Cum este evaluată practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este notată cu calificativul admis/respins de către o comisie numită de către Consiliul Facultății de Medicină. Notarea și acordarea creditelor se efectuează în perioada 24-28.09.2018.

 

Ce documente trebuie depuse în vederea evaluării practicii medicale de specialitate?

Fiecare student va trimite în format electronic (scanat), prin e-mail (pe adresa de e-mail specifică pentru practica medicală de specialitate pe an și limbă de studiu), următoarele documente:

 1. Fișa de evaluare completată și semnată de către medicul specialist îndrumător/tutorele de practică;
 2. Portofoliul de activități (vezi cerințele din Convenția-cadru a anului de studiu în curs);
 3. Lista completată a manoperelor obligatorii efectuate (din Caietul de practică medicală de specialitate, conform cerințelor anului de studiu în curs).

Documentele vor trimise până la data de 19 septembrie 2018.

 

Atenție: convenția-cadru trebuie depusă la Decanat în original până în 19 septembrie 2018.

SiglaFM100