• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Masteratele de anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență pentru asistenții medicali generaliști

Masteratele de anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență pentru asistenții medicali generaliști au luat ființă în premieră la UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca pornind de la necesitatea pe de o parte de a avea asistenți medicali cu o pregătire specială și de înaltă calitate dedicată acestor domenii, iar pe de altă parte de la necesitatea ca asistenții medicali licentiați să se poată încadra în viitor și în cariere academice în caDr.ul cărora să poată desfășura activități didactice cu generațiile viitoare de asistenți medicali studenți și activități de cercetare specifice de nursing al pacientului critic.
Totodata absolvenții acestor masterate se vor putea în viitor înscrie la doctorate dedicate asistenților medicali aliniind astfel pregătirea asistenților medicali din România la activitățile curente ale asistenților medicali generaliști din UE.

Obiectivul general al masteratelor:
îmbunătăţirea calificării asistenţilor medicali generaliști (AMG) implicaţi în nursingul pacintului critic prin introducerea studiilor de masterat (studenți de ciclu II Bologna) în anestezie, terapie intensivă şi medicină de urgenţă.
Stimularea orientării AMG către cariera în educaţie academică şi formare profesională continuă de calitate, bazată pe curicule flexibile adaptate pieţii muncii, cu crearea unor noi oportunităţi de cercetare şi specializare în domenii de vârf ale nursingului pacientului critic.

Obiectivele specifice ale masteratelor includ:

 • Introducerea programelor de masterat pentru AMG prin extinderea oportunităţilor de învăţare şi apariţia studenţilor de ciclu II Bologna în domeniul nursingului de calitate
 • Remedierea punctelor slabe întâlnite la nivelul educaţiei AMG (lipsa unui sistem de educaţie medicală postuniversitară performant, a posibilităţilor materiale de accesare a studiilor post universitare) prin organizarea cursurilor de ciclu II și posibilitatea accesării burselor de studiu
 • Facilitarea mobilităţilor transnaţionale ale AMG masteranzi, cu îmbunătăţirea accesului la resursele de învăţare şi cercetare europene şi creşterea vizibilităţii internaţionale a universității
 • Formarea masteranzilor din cadrul AMG ca şi corp de cercetători pentru studiile doctorale şi postdoctorale
 • Asigurarea unui cadru standardizat al procesului de educaţie şi formare dupa încheierea ciclului universitar al AML, bazat pe un sistem coerent de nivele de expertize
 • Creşterea calităţii asistenţei medicale de vârf a pacientului critic din terapie intensiva, urgenta și din anestezie prin crearea unui sistem competitiv de formare şi integrare pe piaţa muncii interne, care poate reduce simultan exodul AML din sistem prin intermediul oprtunităților de carieră pe care le oferă aceste masterate.

Curicula de pregătire pentru cele trei masterate (Nursing-ul pacientului critic, Anestezie pentru AMG, Terapie Intensivă pentru AMG) include discipline fundamentale, clinice și de specialitate, precum și module care vor asigura în perspectivă o bună pregătire pentru cercetarea științifică sau cariera didactică.
Obligativitatea cunoștințelor de limbă străină de circulație internațională care să permită accesarea jurnalelor de nursing, dintre care multe sunt indexate ISI și cotate cu factor de impact ridicat, dar și a numeroaselor tratate în domeniu din literatura internațională va contribui la creșterea exigențelor de pregătire și asigurarea unui nivel de informație la standarde europene.
La selectarea studenților în contextul admiterii în masterat se va ține cont de asemenea și de activitatea științifică desfășurată în prealabil de candidați ca o garanție a continuării preocupărilor științifice și in cursul masteratului și după absolvirea acestuia.

Cadrele didactice de predare din cadrul masteratelor sunt cadre didactice de renume în universitate dar și în domeniile de predare cu o bogată activitate științifică și de cercetare și numeroase publicații. Lista acestora include:

Prof. Dr. Daniela Ionescu - responsabil programe de masterat
Prof. univ. Andrei Achimaș
Prof. univ. Cristina Borzan
Prof. univ. Anca Buzoianu
Prof. univ. Constantin Ciuce
Prof. univ. Doina Cosman
Prof. univ. Ioana Micluția
Conf. Dr. Dorin Farcău
Ponf. Dr. Natalia Hagău
Conf. Dr. Calin Mitre
Șef Lucr. Dr. Constantin Bodolea
Șef Lucr. Dr. Vasile Bințințan
Conf. Dr. Adela Golea
Șef Lucr. Dr. Daniela Iacob
Asist. univ. Simona Mărgărit