Masteratele de anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență pentru asistenții medicali generaliști

Masteratele de anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență pentru asistenții medicali generaliști au luat ființă în premieră la UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca pornind de la necesitatea pe de o parte de a avea asistenți medicali cu o pregătire specială și de înaltă calitate dedicată acestor domenii, iar pe de altă parte de la necesitatea ca asistenții medicali licentiați să se poată încadra în viitor și în cariere academice în caDr.ul cărora să poată desfășura activități didactice cu generațiile viitoare de asistenți medicali studenți și activități de cercetare specifice de nursing al pacientului critic.
Totodata absolvenții acestor masterate se vor putea în viitor înscrie la doctorate dedicate asistenților medicali aliniind astfel pregătirea asistenților medicali din România la activitățile curente ale asistenților medicali generaliști din UE.

Obiectivul general al masteratelor:
îmbunătăţirea calificării asistenţilor medicali generaliști (AMG) implicaţi în nursingul pacintului critic prin introducerea studiilor de masterat (studenți de ciclu II Bologna) în anestezie, terapie intensivă şi medicină de urgenţă.
Stimularea orientării AMG către cariera în educaţie academică şi formare profesională continuă de calitate, bazată pe curicule flexibile adaptate pieţii muncii, cu crearea unor noi oportunităţi de cercetare şi specializare în domenii de vârf ale nursingului pacientului critic.

Obiectivele specifice ale masteratelor includ:

Curicula de pregătire pentru cele trei masterate (Nursing-ul pacientului critic, Anestezie pentru AMG, Terapie Intensivă pentru AMG) include discipline fundamentale, clinice și de specialitate, precum și module care vor asigura în perspectivă o bună pregătire pentru cercetarea științifică sau cariera didactică.
Obligativitatea cunoștințelor de limbă străină de circulație internațională care să permită accesarea jurnalelor de nursing, dintre care multe sunt indexate ISI și cotate cu factor de impact ridicat, dar și a numeroaselor tratate în domeniu din literatura internațională va contribui la creșterea exigențelor de pregătire și asigurarea unui nivel de informație la standarde europene.
La selectarea studenților în contextul admiterii în masterat se va ține cont de asemenea și de activitatea științifică desfășurată în prealabil de candidați ca o garanție a continuării preocupărilor științifice și in cursul masteratului și după absolvirea acestuia.

Cadrele didactice de predare din cadrul masteratelor sunt cadre didactice de renume în universitate dar și în domeniile de predare cu o bogată activitate științifică și de cercetare și numeroase publicații. Lista acestora include:

Prof. Dr. Daniela Ionescu - responsabil programe de masterat
Prof. univ. Andrei Achimaș
Prof. univ. Cristina Borzan
Prof. univ. Anca Buzoianu
Prof. univ. Constantin Ciuce
Prof. univ. Doina Cosman
Prof. univ. Ioana Micluția
Conf. Dr. Dorin Farcău
Ponf. Dr. Natalia Hagău
Conf. Dr. Calin Mitre
Șef Lucr. Dr. Constantin Bodolea
Șef Lucr. Dr. Vasile Bințințan
Conf. Dr. Adela Golea
Șef Lucr. Dr. Daniela Iacob
Asist. univ. Simona Mărgărit