• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Masterat de Biostatistică şi Bioinformatică

Descriere

 • Programul de masterat Biostatistică şi Bioinformatică care ca scop pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti cu formare pluridisciplinară, care să fie capabili să contribuie atât la realizarea studiilor clinice prin competenţele dobândite în domeniul statisticii cât şi la cercetarea fundamentală și aplicativă prin utilizarea mijloacelor informaticii medicale. Scopul programului de studii universitare este de a obţine competenţe complementare în alte domenii şi de a dezvolta capacitatea de cercetare ştiinţifică.
 • Implicarea activă a masteranzilor în activităţile de cercetare, pe parcursul celor doi ani de studii, constituie premisa pentru creşterea numărului de absolvenţi care îşi pot continua studiile în cadrul doctoratului.
 • Durata studiilor: 4 semestre, 120 ECTS
 • Programa analitică

De ce?

 • La nivel național și european există necesitatea de profesioniști în domeniu statisticii și informaticii medicale. Pentru obținerea unor competențe echivalente, indiferent de studiile de licenţă absolvite, se prevede un număr echivalent de ani de studiu și practică de specialitate.

Cui se adresează?

 • Programul se adresează absolvenților din ciclu de licență de la Facultatea de Medicină (Asistență medicală, Radiologie şi Imagistică medicală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Medicină), Facultatea de Medicină Dentară (Tehnică Dentară, Medicină Dentară), Facultatea de Matematică și Informatică (Matematică, Matematică-Informatică, Informatică), Facultatea de Biologie (Biologie, Biochimie), sau absolvenților din alte domenii conexe.
 • Programul propus permite de asemenea atragerea profesioniştilor care lucrează deja în domeniul medical şi îşi doresc îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi performanţe şi adaptarea la noile cerinţe de pe piaţa muncii, în domeniul statisticii și informaticii medicale.

OPORTUNITĂȚI

 • Masteratul de Biostatistică și Bioinformatică permite atragerea absolvenţilor studiilor de licenţă şi orientarea lor către domeniile de competenţă cerute în prezent pe piaţa muncii, atât pentru medici, cât şi pentru biologi, biologi şi biochimişti, a căror pregătire profesională trebuie să se desfăşoare în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.
 • Acest program de studii este etapa necesară accesării ciclului III de studii (doctorat).
 • Studenţii programului de studii de master Biostatistică și Bioinformatică vor avea posibilitatea de formare profesională în cadrul unor schimburi de experienţă de tip Erasmus și vor avea posibilitatea de a participa la proiecte de cercetare și manifestări științifice locale, naţionale şi/sau internaţionale.

ADMITERE

 • 30% Evaluare teoretică - test grilă (10 întrebări cu răspuns multiplu). Bibliografie: Curs de Biostatistică Medicală. Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca. 2016/2018. & Bolboacă SD. Biostatistica si informatica pentru asistenți medicali. Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca. 2016
 • 40% Interviu – interesul pentru acest program de masterat.
 • 30% Dezvoltarea profesională & Activitatea științifică – participarea la cursuri de formare profesională, activitatea de voluntariat, implicarea în activitățile asociațiilor studențești dedicate societății, etc. & participarea la cercuri de cercetare, manifestări științifice, implicarea în proiecte de cercetare, publicații științifice (abstracte, articole), etc.

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul acestui program de studii: Prof. dr. Sorana D. Bolboacă.

MED