• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Masterat de Biostatistică şi Bioinformatică

Masteratul de Biostatistică şi bioinformatică îşi propune ca misiune pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti cu formare pluridisciplinară, care să fie capabili să contribuie la realizarea atât a studiilor clinice prin competenţele dobândite în domeniul statisticii cât şi la cercetarea fundamentală prin utilizarea mijloacelor bioinformaticii.

Adresabilitate

 • absolvenţi ai studiilor universitare din domeniul sănătăţii reglementate sectorial (Farmacie – 300 credite, Medicină – 360 credite, Medicină dentară – 360 credite)
 • absolvenţi ai altor facultăţi care au acumulat minimum 180 credite 

Loc de desfăşurare a activităţilor – Disciplina de Informatică Medicală şi Biostatistică, Str. Pasteur nr. 6

Durata studiilor: 4 semestre, 120 ECTS

Principalele subiecte abordate

 • Statistica descriptivă. Aplicaţii în domeniul medical
 • Teste statistice
 • Metode de corelaţie şi regresie
 • Aplicaţii medicale ale chip-urilor biologice
 • Identificarea genelor implicate în patologie
 • Terapia genică: introducere, tipuri de vectori, aplicaţii clinice
 • Terapia celulară: aplicaţii clinice
 • Proteine terapeutice obţinute prin clonarea genelor umane
 • Proiectul genomului uman. Implicaţii medicale şi etice
 • Teleprelucrarea datelor, subreteaua de comunicatie,modelul de referinta OSI/ISO
 • Principii de functionare ale sistemelor de operare pentru retele de calculatoare.
 • Interconectarea de retele.
 • Telemedicină
 • Modele utilizate de SGBD
 • Baze de date relaţionale
 • Bazele de date multimedia
 • Baza de date de secvenţe GenBank
 • Baze de date de structuri biologice
 • Regăsirea informaţiilor în bazele de date biologice
 • Alinierea secvenţelor din bazele de date
 • Modelul de date NCBI

Metodologie admitere la Masteratul de Biostatististică și bioinformatică

Pentru mai multe informaţii, contactaţi coordonatorul acestui Masterat: Prof. Dr. Sorana Bolboacă

Planul de învățămînt este disponibil aici

SiglaFM100