• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Masterat de farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală

Masteratul “Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală” este un program universitar post-licenţă având drept scop aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale studenţilor.

 

Adresabilitate:
Programul se adresează absolvenţilor Facultatii de Medicină, Facultatii de Farmacie și celor de Asistență Medicală Generală, care prin studiile de licenţă, au dobândit cunoştinţele de bază privind farmacologia/farmacologia clinică şi regulile de bună practică clinică, şi care doresc o cunoaştere aprofundată în domeniul abordat de programul de masterat.
Loc de desfăşurare a activităţilor: Disciplina Farmacologie, Toxicologie si Farmacologie Clinică, Facultatea de Medicina, UMF „IULIU HAŢIEGANU”, str Marinescu, Nr 23
Durata studiilor: 1 an, 60 ECTS

 

Aferent programului de studii universitare de masterat Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală s-a obținut validarea calificării Competență în farmacologie clinică și reguli de bună practică medicală.

 

Masteranzilor cărora li se adresează acest program, li se asigură o pregătire aprofundată în domeniul farmacologiei clinice şi a regulilor de bună practică clinică, care să le permită:

 • utilizarea noţiunilor de bază ale farmacologiei în înţelegerea farmacocineticii şi farmacodinamiei medicamentelor
 • însuşirea unor cunoştinţe aprofundate de farmacologie clinică
 • abordarea competentă a problemelor specifice de farmacologie clinică şi farmacoterapie
 • aplicarea regulilor de bună practică clinică
  Activitatea educativă este prevăzută a se concretiza prin susţinerea de cursuri şi lucrări practice care să abordeze toate aceste aspecte.

 

Metologia, tematica și bibliografia de concurs

 

Directorul programului de masterat – Prof. Dr. Buzoianu Anca Dana

 

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Sef lucr. Dr. Maria Adriana Neag e-mail:

 

 

 

MED