• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Masterat de farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală

Masteratul “ Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală” este un program universitar post-licenţă având drept scop aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat studiilor de licenţă şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale studenţilor.
Masteratul „Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală” este un program de profesionalizare şi de cercetare ştiinţifică care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Medicină şi Facultăţii de Farmacie privind rolul farmacologiei în practica medicală, înţelegând prin aceasta toate aspectele cuprinse de acest vast domeniu, pornind de la noţiunile de bază ale farmacologiei şi relaţia cu diferitele etape ale descoperirii şi dezvoltării medicamentului, până la implicarea farmacologiei clinice în optimizarea tratamentului în diverse specialităţi clinice precum şi educarea pentru aplicarea regulilor de bună practică clinică.

Adresabilitate:
Programul se adresează absolvenţilor Facultatii de Medicina sau Facultatii de Farmacie, ce au dobândit prin studiile de licenţă cunoştinţele de bază medicale privind farmacologia clinică şi regulile de bună practică clinică şi care doresc o cunoaştere aprofundată în domeniul abordat de programul de masterat.
Loc de desfăşurare a activităţilor: Disciplina Farmacologie, Toxicologie si Farmacologie Clinica, Facultatea de Medicina, UMF „IULIU HAŢIEGANU”, str Pasteur nr 6
Durata studiilor: 1 an, 60 ECTS

Masteranzilor cărora li se adresează acest program, li se asigură o pregătire aprofundată în domeniul farmacologiei clinice şi a regulilor de bună practică clinică, care să le permită:

 • utilizarea noţiunilor de bază ale farmacologiei în înţelegerea farmacocineticii şi farmacodinamiei medicamentelor
 • însuşirea unor cunoştinţe aprofundate de farmacologie clinică
 • abordarea competentă a problemelor specifice de farmacologie clinică şi farmacoterapie
 • aplicarea regulilor de bună practică clinică

Aceste elemente de pertinenţă şi oportunitate justifică derularea unui astfel de program pentru o pregătire completă şi superioară a unor specialişti, care lucrează fie în unităţi de cercetare, structuri academice, clinici de diferite specialităţi sau companii farmaceutice pentru a fi capabili să răspundă provocărilor legate de cunoaşterea medicamentului şi utilizarea sa terapeutică.
Activitatea educativă este prevăzută a se concretiza prin susţinerea de cursuri şi lucrări practice care să abordeze toate aceste aspecte.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Prof.dr. Anca Dana Buzoianu e-mail:

Planul de învățământ pentru anul universitar 2019-2020 este disponibil aici

Accesați această legătură pentru a afla informațiile referitoare la datele de admitere pentru anul uniiversitar 2019-2020.

SiglaFM100