• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Oferta educaţională

  Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.
  +
 • Curriculum

  În această pagină sunt reunite principalele elemente care definesc parcursul educațional în cadrul Facultății de Medicină. Folosiți butoanele de mai
  +
 • Orar și ghiduri de studiu

  Această aplicație permite studenților parcurgerea Ghidurilor de studiu  pentru formațiunea în care este înmatriculat în anul universitar curent.   Acces
  +
 • Departamente

  Facultatea de Medicină este structurată în 12 departamente și 69 de discipline. Departamentele sunt conduse de Directorii de departament, ajutați
  +
 • Regulamente

  Aici sunt reunite principalele regulamente pentru studenţii și cadrele didactice ale Facultății de Medicină. Respectarea lor garantează buna desfășurare a
  +
 • Centrul de simulare

  Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca este primul de
  +
 • Studenți

   Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le
  +
 • Intrebări frecvente

  Cele mai frecvente întrebări puse de studenții noștri au răspunsul deja formulat în această pagină. Această secțiune a site-ului este
  +
 • Anunțuri

  Cele mai noi anunţuri de la Faculatea de Medicină sunt afişate pe această pagină, restul putând fi consultate accesând arhiva
  +

Masteratul de medicină psihosomatică

Masteratul ”Medicină psihosomatică” este un program universitar post-licenţă având drept scop aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat studiilor de licenţă şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Este un program de de profesionalizare şi de cercetare ştiinţifică care se bazează pe cunoştinţele dobândite prin studiile de licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Medicină, cu durata de patru sau şase ani vizând educarea în spirit holistic a profesioniştilor sănătăţii.
Tematica universitară din ţara noastră nu oferă cunoştinţe suficinete privind abordarea holistică (psihosomatică) a pacienţilor. Nici chiar noţiunea de psihosomatică nu este bine cunoscută la noi în ţară. De aceea dorim să oferim o dimensiune nouă formării de specialişti. Aceasta presupune că profesioniştii sănătăţii de la noi din ţară vor putea să ajungă la nivelul multor ţări europene privind atitudinea faţă de pacient, comunicarea cu el şi cu aparţinătorii, precum şi să cunoască elemente de psihoterapie.
Pentru absolvenţi, acest program reprezintă o oportunitate de instruire şi cercetare care să poată fi continuată la un nivel superior prin studii de doctorat.
Competenţele de specialitate ce vor fi dobândite prin acest masterat se referă la: cunoaşterea interacţiunilor dintre starea clinică somatică şi starea psihică a pacienţilor (mind-body medicine). Sunt cuprinse aici: bazele fundamentale ale interrelaţiei dintre starea psihică şi cea somatică (psihoneuroendocrinoimunologia); principiile psihosomaticii; ameliorarea comunicării profesionale; elemente de psihoterapie.

Adresabilitate:
Programul se adresează absolvenţilor Facultatii de Medicina cu specializări de minim 4 ani sau absolvenților Facultății de Psihologie și altor facultăți cu profil adiacent.
Disciplinele implicate: Medicală 2-Semiologie, Fiziologie, Facultatea de Psihologie a Universității Babeș Bolyai Cluj Napoca
Durata studiilor: 1 an, 60 ECTS

Planul de învăţământ cuprinde:

 • materii specifice de profesionalizare;
 • modul de pregătire în comunicare profesională;
 • modul de pregătire în psihoterapie.

Disciplinele studiate sunt:

 • Medicină psihosomatică: 2 semestre
 • Bazele fundamentale ale medicinei psihosomatice: 2 semestre
 • Comunicare medicală: 2 semestre.
 • Medicină comportamentală: 2 semestre

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Prof.dr. Dan Dumitraşcu e-mail:

Metodologia de admitere pentru anul universitar 2022-2023 poate fi consultată aici

MED