UMF

Modul de desfăşurare a concursului de admitere la doctorat

 Pentru anul universitar 2019-2020, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca organizează în luna septembrie concurs de admitere la studiile universitare de doctorat.

Cifra de școlarizare pentru admiterea la doctorat an universitar 2019-2020:

 • 39  locuri cu frecvență buget (cu bursă)
 • 3 locuri cu frecvență buget (fără bursă)
 • 33  locuri cu frecvență redusă buget (fără bursă) din care 1 loc pt. rromi
 • 20  locuri cu frecvență (cu taxă)
 • 80  locuri cu frecvență redusă (cu taxă)

 

Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura între 18-26 septembrie 2019.

Înscrierile se vor face în perioada 09-13 septembrie 2019 la Şcoala Doctorală, str. Victor Babeş nr. 8, etaj V.

Înmatricularea studenţilor doctoranzi: 1 octombrie 2019.


Taxe admitere:

- pentru candidaţii din afara UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 500 RON 
- pentru candidaţii angajaţi ai UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca: 100 RON 
- pentru candidaţii medici rezidenţi: 100 RON

- pentru absolvenţii UMF Cluj - promoţia 2017: 100 RON

- taxa pentru examenul de limbă: 70 RON 
 

Taxa de procesare dosar şi taxa pentru susținerea examenului de limbă straină se vor plăti la Casieria Universității str. Pasteur, nr. 4 (program: 08:00-14:30) sau la Casieria Universității str. Victor Babeș, nr. 8 (program: 11:00-15:00), după ce s-a ridicat, în prealabil, o dispoziție de încasare de la Secretariatul Școlii Doctorale.

Admiterea la doctorat va fi precedată de un examen de evaluare a nivelului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională aleasă de candidat. Prezentarea unui certificat de competență lingvistică valabil este obligatorie.

Examenul de competenţă lingvistică se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii. Dacă un candidat deține un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, în termen de valabilitate, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Examenul constă dintr-un test scris (ascultare, citire, scriere) și un test oral pe teme medicale generale și/sau legate de activitatea profesionala a candidatului.

Examenul de limbă se susţine la Disciplina Limbi moderne a universităţii, str. Pasteur nr. 6 (nu este necesară înscrierea prealabilă. În ziua examenului, vă rugăm să aveți asupra dvs. actul de identitate și chitanța aferentă taxei de examinare, care se plătește la Casieria UMF - cu dispoziție de încasare ridicată în prealabil de la Școala Doctorală), după cum urmează:

 • Limba engleză:
  • 22 iulie 2019, ora 10.00, sala 2 - parter
  • 10 septembrie 2019, ora 10.00, sala 2 - parter
  • 11 septembrie 2019, ora 10.00, sala 2 - parter
 • Limba franceză: 10 septembrie 2019, ora 10.00, sala 13, etaj III
 • Limba germană: 10 septembrie 2019, ora 10.00, sala 11, etaj III