Strategie

În contextul naţional şi internaţional actual, structurarea unei strategii privind căile de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în universitate, aprobată de către forurile sale de conducere şi cunoscută de comunitatea academică, reprezintă o necesitate stringentă. Între argumentele care susţin această necesitate se numără:
• orientarea generală europeană privind rolul actual şi viitor al universităţilor, invitate să ocupe un loc prioritar ca actori novatori în procesul de producere a cunoaşterii;
• necesitatea promovării şi atingerii rapide a unor standarde înalte de calitate în cercetarea ştiinţifică, în măsură să asigure perspectiva instituţiilor de învăţământ superior în Aria Europeană a Cercetării;
• nevoia de asigurare a resursei umane de calitate, prin susţinerea preocupărilor de cercetare a tinerilor încă din facultate şi, mai ales, prin doctorat şi post-doctorat;
• necesitatea creşterii vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a universităţii, fără de care orice perspectivă de viitor devine incertă;
• necesitatea stringentă a promovării interesului şi performanţei în cercetarea ştiinţifică bio-medicală, care reprezintă una dintre sursele esenţiale de finanţare a instituţiilor academice;
• necesitatea creşterii rolului şi implicării socio-economice a universităţilor.

Strategia cercetarii UMFIH 2020-2024