Activităţi specifice Prorectorat rezidenţi

ACTIVITĂŢI

1. Conlucrarea cu DSP, MS si Centrul de Pregatire Postuniversitara in organizarea rezidentiatului national.

2. Comisii mixte de rezidentiat din toate centrele in vederea :
- Elaborarii unei tematici si bibliografii adecvate,
- Comisii de examen de rezidentiat formate din reprezentanti din fiecare universitate de medicina.

3. Organizarea examenului de medic specialist impreuna cu DSP si comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii (comisii de examen si bareme eliminatorii la nivel national care sa evalueze programul de specialitate),
- Evaluarea pe etape (la sfarsitul fiecarei etape) a pregatirii practice a rezidentilor (cu probe practice eliminatorii care sa impuna reluarea stagiului de pregatire),
- Reorganizarea rezidentiatului de medicina de familie cu implicarea in pregatire a medicilor din cabinetele de medicina de familie (includerea acestora in pregatirea practica, in evaluarea si examinarea rezidentilor),
- Schimburi de experienta in cadrul unor programe, cu centre de pregatire a specialistilor din tari ale Uniunii Europene cu organizarea de cicluri de pregatire ale rezidentilor in universitati din alte tari.

4. Organizarea de parteneriate si schimburi de experienta cu universitati si centre de pregatire postuniversitara din alte universitati ale lumii: schimburi de rezidenti, perfectionari ale celor care sunt implicati in pregatirea rezidentilor in centre de prestigiu din universitati din alte tari (UE, Statele Unite, Japonia, Coreea etc.).

5. Organizarea de intalniri periodice cu reprezentanti ai rezidentilor pentru identificarea problemelor complexe cu care se confrunta (inclusiv in sfera personala, profesionala etc.).

6. Organizarea la nivelul Prorectoratului a unui centru de consiliere in alegerea locului de munca prin oferte multiple care sa fie puse la dispozitia rezidentilor.

7. Realizarea unui program de pregatire in medicina de urgenta pentru toti rezidentii, indiferent de specialitate.

8. Implicarea rezidentilor in activitatea de cercetare (in proiecte sau granturi de cercetare, centre de cercetare ale universitatii, scoala doctorala in vederea recrutarii si angajarii celor mai buni ca si cercetatori in centrele de cercetare ale universitatii).

9. Implicarea in activitatea didactica (stagii practice, demonstratii, cursuri, cu plata cu ora la disciplinele deficitare).

10. Alegerea de responsabili cu rezidentiatul la nivelul Birourilor Consiliilor facultatilor si a departamentelor facultatii, Senat.

11. Eficientizarea invatamantului postuniversitar prin cursuri postuniversitare atat in centrul universitar Cluj, cat si in alte judete.

12. Cooperarea cu Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentisti si Colegiul Farmacistilor pentru creditarea cursurilor postuniversitare, obtinerea de competente in functie de nivelul si complexitatea cursurilor postuniversitare.

13. Realizarea de oferte de cursuri postuniversitare in limbi de circulatie internationala in vederea recrutarii de cursanti din alte tari (Europa, Asia, Africa).

14. Impreuna cu prorectoratul didactic, coordonarea activitatilor departamentului de Educatie Medicala si pregatirea personalului didactic si acreditarea compartimentului de pregatire pedagogica a studentilor si cadrelor didactice,
- Masuri imediate si demersuri pentru infiintarea Facultatii de Psihologie Medicala in conformitate cu O.U. nr. 12 din 30 ianuarie 2008 privind organizarea si functionarea rezidentiatului,
- Intalniri cu coordonatorii de rezidentiat medicina de familie, reprezentanti DSP, ai Colegiului medicilor si ai Asociatiei profesionale a medicilor de familie in vederea reglementarii pregatirii in rezidentiatul cu timp partial, pe post sau pe locuri.