UMF

Plata taxelor de școlarizare

1. PLATA TAXELOR PERCEPUTE IN LEI, DE CATRE STUDENTII UMF:

Taxele în lei (taxa de scolarizare, taxa reexaminare in vederea maririi notei,taxa pentru a III-a posibilitate de prezentare la examen, taxa recuperari, taxa pentru creditele restante etc), pot fi plătite la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" (Str.Pasteur, nr.4, Parter, cam.2) in numerar/card, prin virament bancar sau mandat poştal. Datele beneficiarului (ale Universităţii), necesar a fi completate pentru efectuarea viramentului bancar, sunt:

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"
COD FISCAL: 4288047;
BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ
ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babeş, nr. 8, 400012, Cluj-Napoca, Romania.
Cont IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

REPREZENTAND: ex.taxa scolară rata a II-a pentru NUME STUDENT, FACULTATE, AN DE STUDIU

Este foarte importantă menţionarea tipului de taxă plătite (taxa scolara, taxa recuperari, penalizări taxă şcolară, taxă credite restante etc).

În cazul în care plătiţi taxa de şcolarizare prin virament bancar la o data ulterioară datei scadente specificate in Anexa Taxe Şcolarizare, vă rugăm să achitaţi şi penalizările aferente taxei de şcolarizare, calculate până la DATA PLĂŢII, conform procedeului de calcul menţionat în Anexa Taxe Şcolarizare. Conform reglementărilor legale în vigoare, data plăţii este data la care suma de bani care face obiectul viramentului, se încasează în contul Universităţii ( trebuie avut în vedere că intervalul de timp între data la care se efectuează viramentul şi data încasării în contul UMF, este de aproximativ 2 zile, atunci când plata se efectueaza din bănci comerciale, şi de aproximativ 5 zile, în cazul in care plata se efectueaza prin mandat poştal).

2. PLATA DIVERSELOR TAXE IN LEI DE CĂTRE ABSOLVENŢII UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU-HAŢIEGANU:

Absolvenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu-Haţieganu, pot plăti taxa pentru eliberarea foii matricole (duplicat), taxa adeverinţă dosar pensionare, taxa adeverinţe după finalizarea studiilor (autenticitate, conformitate, etc), la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” (Str.Pasteur, nr.4, Parter, cam.2), prin virament bancar sau mandat poştal. Datele beneficiarului (ale Universităţii), necesar a fi completate pentru efectuarea viramentului bancar, sunt:

BENEFICIAR
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU"
COD FISCAL: 4288047;
BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ
ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Emil Isac, Nr.13, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX
REPREZENTÂND: ex.taxa foaie matricolă pentru NUME ȘI PRENUME


3. PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ÎN EURO:

În cazul transferurilor de sume în valută, sunt doua secţiuni importante : datele de identificare a celui care trimite suma în valută ( plătitorul, ordonatorul sumei ) şi datele de identificare a celui care primeste suma în valută ( beneficiarul sumei ).

Conform regulamentului CE 1781/2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferul de fonduri, băncile au obligaţia de a nu permite creditarea contului beneficiarului ( în cazul nostru incasarea sumei in contul UMF ) dacă datele ordonatorului ( cel care trimite banii, plătitorul )– nume, adresa şi numărul de cont al acestuia - nu sunt complete sau lipsesc.

Pentru a evita întarzierile provocate de mesajele de investigare, pe care banca este obligată sa le poarte atât cu banca plătitorului cât şi cu Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", sau chiar refuzul încasării , precum şi perceperea de comisioane suplimentare sau a penalizărilor de întarziere, pe care studenţii sunt nevoiţi să le suporte în cazul retrimiterii sumelor, din punct de vedere al datelor beneficiarului este obligatoriu de completat:

Beneficiary/BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ,,IULIU HATIEGANU"
ADRESS/ Adresa Beneficiarului : Cluj-Napoca, România
Beneficiary account number/numar cont beneficiar

CONT IBAN : RO56BTRL01304202964565XX

COD SWIFT: BTRLRO22

Beneficiary's bank/ Banca beneficiarului : BANCA TRANSILVANIA
ADRESS OF THE BANK/ADRESA BĂNCII : Str. Eroilor Nr. 36, Cod 400129, Cluj-Napoca, România.

REPRESENTING/Reprezentand: taxa scolara pentru- NUMELE STUDENTULUI, FACULTATEA SI ANUL DE STUDIU

Toate comisioanele sunt suportate de plătitor.

Pentru informaţii privind plata taxelor de şcolarizare studenţi români şi străini, vă rugăm să contactaţi Biroul de Taxe-compartiment economic, str.Victor Babes, Nr. 8, Et.1, numerele de telefon: 0374 834 159, 0264 597 256, interior 2159. Vă puteţi adresa de asemenea şi compartimentului secretarial al Biroului de Taxe, Str. Pasteur, nr.4, Parter, telefon 0264 597 256, interior 2168, 2189.