Proiectul BIOGENONCO –Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe

SIGLE BIOGENONCO

 

Proiectul BIOGENONCO – Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe – are ca obiectiv principal dezvoltarea, prin transfer de cunoștințe, în parteneriat cu minimum 11 firme, de produse și servicii noi/îmbunătățite, inovative, cerute de piață, derivate prin aplicații practice ale biogenomicii în oncologie, într-o perioadă de 60 de luni. Efectul pozitiv pe termen lung constă în creșterea calității serviciilor medicale pentru pacientul cu cancer și creșterea rentabilității pe piață a firmelor partenere.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Analizarea spectrului genetic al tumorilor cu aplicabilitate în faza de diagnostic (anatomopatologic, molecular, imagistic)
 • Analizarea spectrului genetic al tumorilor cu aplicabilitate în faza de tratament oncologic și monitorizare
 • Elaborarea specificațiilor de siguranță din punct de vedere oncologic pentru echipamente medicale
 • Dezvoltarea de specificații pentru sisteme suport în managementul bolii oncologice

Beneficiile întreprinderilor partenere sunt următoarele:

 • Accesul la cunoștințe și servicii noi/îmbunătățite prin intermediul transferului de informații, competențe sau abilități în sectorul diagnostic prin implementarea unei tehnici noi de analiză genetică.
 • Implementarea unor tehnici noi de investigație imagistică care să țină cont de metabolismul celular
 • Diagnosticul precoce al unei toxicități (diagnostic precis) are rol în creșterea speranței de viață a pacienților cu boală oncologică. Implementarea unor tehnici noi de evaluare a funcției cardiace ameliorează diagnosticul precoce a disfuncției cardiace, evitând o toxicitate suplimentară, astfel crescând semnificativ calitatea vieții pacienților oncologici.
 • Informațiile noi aduse de cercetările din cadrul proiectului vor aduce noi specificații legate de siguranța din punctul de vedere oncologic al echipamentelor.

 • Data începerii proiectului: 01.09.2016
 • Data finalizării proiectului: 31.08.2021
 • Valoarea totală a proiectului: 17.864.466,25 lei

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 13.440.338,75 lei (Cofinanţare publică: 11.252.251,60 lei FEDR şi 2.188.087,15 lei bugetul de stat)

 • Proiect cofinanţat din FEDR prin Program Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

 

ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL PROIECTULUI

A. Stimularea transferului de cunoștințe

A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate

A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor

A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice

A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A

A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe

B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD

B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice

C. Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării

C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale

C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale

C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare

C.3 Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi

C.4 Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității

D. CD în colaborare efectivă

D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă

D.2 Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă

E. Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)

 

OPORTUNITĂȚI DE PARTENERIATE

  Proiectul Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe (Acronim: BIOGENONCO), ID P_40_318, cod MySMIS 105764, caută organizații în vederea realizării unor proiecte de parteneriat de transfer de cunoștințe în cadrul acțiunii 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe Program Operațional Competitivitate 2014-2020. Mai multe detalii privind acțiunea finanțată, criteriile de eligibilitate și modalitățiile de finanțare se găsesc la adresa http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/ghid-unic-sectiunea-g.pdf

Sesiunile de transmitere a Expresiei de interes sunt:

Formularul expresiei de interes privind realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe, poate fi accesat la acest link.

Selecția întreprinderilor partenere se va desfășura conform Instrucțiunii nr. 8962/30.06.2017 privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare și a Metodologie de selecție a partenerilor.

 

 

Echipa

 

Echipa proiectului are o structură interdisciplinară și cumulează expertiză din următoarele arii de expertiză: diagnostic precis, tratament personalizat, siguranță echipament și optimizare management oncologic:

Mihăilă Alin - Director proiect

Căinap Călin Ioan - Responsabil proiect și Cercetător - Director științific

Gherasim Persida Ramona - Responsabil financiar

Danciu Lucia-Elena - Asistent manager

Bălăcescu Ovidiu Daniel - Cercetător

Bojiță Marius Traian - Cercetător

Pop Laura Ancuța - Cercetător

Crișan Emil-Lucian - Cercetător

Bodea Horațiu Ion- Cercetător

Danciu Lucia-Elena - Secretar

Albu Nicoleta - Responsabil achiziții

Bujor Roxana-Mihaela - Responsabil contabilitate

Riti Gina - Responsabil Resurse Umane

Pop Maria - Anca - Consilier juridic

Iacob Cornelia -Elena - Secretar

Cosmuța Diana-Cristina - Secretar

 

Contact

 

Beneficiar:

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”Cluj -Napoca

Str. Gheorghe Marinescu, nr. 23, birou 4

Lect. dr. Alin Mihăilă – Director proiect

E-mail: 

Telefon: 0740077521

Conf. univ. dr. Călin-Ion Căinap - Responsabil proiect și Cercetător - Director științific

E-mail: 

Danciu Lucia-Elena - Asistent manager

E-mail: 

Telefon: 0749 137 147

 

 

Parteneri

Partener 1 – SC Genetic Center SRL

Titlu proiect parteneriat: „Determinarea unor metode de biologie moleculară pentru detectarea alterărilor genetice/genomice în patologia colorectală”.

 • Valoare totală contract: 1.799.750,00 lei

Responsabil proiect _UMF: dr. Cătană Andreea

Responsabil proiect_Genetic Center: dr. Militaru Mariela

Partener 2 – SC Sanogenetic SRL

Titlu proiect parteneriat: „Prevenția cancerului prin modularea expresiei genice cu ajutorul nutriției”.

 • Valoare totală contract: 1.897.432,00 lei

Responsabil proiect _UMF: Drd. Vrânceanu Maria

Responsabil proiect_Sanogenetic: dr. Chirilă Pavel

Partener 3 – Asociația OncoHelp

Titlu proiect parteneriat: „ Identificarea unor biomarkeri de prognostic și predicție a răspunsului la terapie în patologia tumorală mamară”.

 • Valoare totală contract:2.033,198,50 lei 

Responsabil proiect _UMF: Conf. dr. Bojan Anca

Responsabil proiect_Asociația OncoHelp: dr. Boruga Valeriu

Partener 4 – Asociația OncoHelp

Titlu proiect parteneriat: „ Identificarea unor biomarkeri de prognostic și predicție a răspunsului la terapie în patologia tumorală a colului uterin”.

 • Valoare totală contract:1.990.275,00 lei 

Responsabil proiect _UMF: Șef. lucrări dr. Coza Ovidiu

Responsabil proiect_Asociația OncoHelp: dr. Boruga Valeriu

Partener 5 – SC Mediprax Centrum SRL

Titlu proiect parteneriat: „ "Identificarea și evaluarea de noi biomarkeri utili in diagnosticul precoce, monitorizarea și predictia evoluției cardiotoxicitatii postchimioterapie”.

 • Valoare totală contract: 1.425.000,00lei

Responsabil proiect _UMF: dr. Farcaș Anca-Daniela

Responsabil proiect_SC Mediprax Centrum SRL: dr. Lazăr Gabriel-Lucian

Partener 6 – SC Borudent SRL

Titlu proiect parteneriat: „Dezvoltarea și implementarea unei metode de detectare a leziunilor premaligne, de la nivelul mucoasei orale, folosind fluorescenţa tisulară”.

 • Valoare totală contract: 727.000,00 lei

Responsabil proiect _UMF: dr. Cioban Cosmin-Vasile

Responsabil proiect_SC Borudent SRL: dr. Boruga Valeriu

 

 

 

 

 

 

www.fonduri-ue.ro Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.