Proiectul BIOGENONCO –Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe

SIGLE BIOGENONCO

 

Proiectul BIOGENONCO – Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe – are ca obiectiv principal dezvoltarea, prin transfer de cunoștințe, în parteneriat cu minimum 11 firme, de produse și servicii noi/îmbunătățite, inovative, cerute de piață, derivate prin aplicații practice ale biogenomicii în oncologie, într-o perioadă de 60 de luni. Efectul pozitiv pe termen lung constă în creșterea calității serviciilor medicale pentru pacientul cu cancer și creșterea rentabilității pe piață a firmelor partenere.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Analizarea spectrului genetic al tumorilor cu aplicabilitate în faza de diagnostic (anatomopatologic, molecular, imagistic)
 • Analizarea spectrului genetic al tumorilor cu aplicabilitate în faza de tratament oncologic și monitorizare
 • Elaborarea specificațiilor de siguranță din punct de vedere oncologic pentru echipamente medicale
 • Dezvoltarea de specificații pentru sisteme suport în managementul bolii oncologice

Beneficiile întreprinderilor partenere sunt următoarele:

 • Accesul la cunoștințe și servicii noi/îmbunătățite prin intermediul transferului de informații, competențe sau abilități în sectorul diagnostic prin implementarea unei tehnici noi de analiză genetică.
 • Implementarea unor tehnici noi de investigație imagistică care să țină cont de metabolismul celular
 • Diagnosticul precoce al unei toxicități (diagnostic precis) are rol în creșterea speranței de viață a pacienților cu boală oncologică. Implementarea unor tehnici noi de evaluare a funcției cardiace ameliorează diagnosticul precoce a disfuncției cardiace, evitând o toxicitate suplimentară, astfel crescând semnificativ calitatea vieții pacienților oncologici.
 • Informațiile noi aduse de cercetările din cadrul proiectului vor aduce noi specificații legate de siguranța din punctul de vedere oncologic al echipamentelor.

 • Data începerii proiectului: 01.09.2016
 • Data finalizării proiectului: 15.04.2023
 • Valoarea totală a proiectului: 17.864.466,25 lei

Valoarea nerambursabilă a proiectului: 13.440.338,75 lei (Cofinanţare publică: 11.252.251,60 lei FEDR şi 2.188.087,15 lei bugetul de stat)

 • Proiect cofinanţat din FEDR prin Program Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

 

ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL PROIECTULUI

A. Stimularea transferului de cunoștințe

A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate

A.2 Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor

A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice

A.4 Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A

A.5 Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe

B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD

B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice

C. Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării

C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale

C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale

C.2 Detașare de personal cu înaltă calificare

C.3 Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi

C.4 Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității

D. CD în colaborare efectivă

D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă

D.2 Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă

E. Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul)

 

OPORTUNITĂȚI DE PARTENERIATE

  Proiectul Transfer de cunoștințe în aplicații clinice ale biogenomicii în oncologie și domenii conexe (Acronim: BIOGENONCO), ID P_40_318, cod MySMIS 105764, caută organizații în vederea realizării unor proiecte de parteneriat de transfer de cunoștințe în cadrul acțiunii 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe Program Operațional Competitivitate 2014-2020. Mai multe detalii privind acțiunea finanțată, criteriile de eligibilitate și modalitățiile de finanțare se găsesc la adresa http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/ghid-unic-sectiunea-g.pdf

Sesiunile de transmitere a Expresiei de interes sunt:

Formularul expresiei de interes privind realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe, poate fi accesat la acest link.

Selecția întreprinderilor partenere se va desfășura conform Instrucțiunii nr. 8962/30.06.2017 privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare și a Metodologie de selecție a partenerilor.

 

Data finalizării proiectului: 15.04.2023

 

Echipa

Echipa proiectului are o structură interdisciplinară și cumulează expertiză din următoarele arii de expertiză: diagnostic precis, tratament personalizat, siguranță echipament și optimizare management oncologic:

Mihăilă Alin - Director proiect

Căinap Călin Ioan - Responsabil proiect și Cercetător - Director științific

Gherasim Persida Ramona - Responsabil financiar

Danciu Lucia-Elena - Asistent manager

Bălăcescu Ovidiu Daniel - Cercetător

Pop Laura Ancuța - Cercetător

Crișan Emil-Lucian - Cercetător

Bodea Horațiu Ion- Cercetător

Danciu Lucia-Elena - Secretar

Albu Nicoleta - Responsabil achiziții

Bujor Roxana-Mihaela - Responsabil contabilitate

Riti Gina - Responsabil Resurse Umane

Pop Maria - Anca - Consilier juridic

Incze Roxana - Secretar

Raț Alina Dumitrana – Secretar

Moldovan David-Valentin- Inginer de sistem

Contact

Beneficiar:

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”Cluj -Napoca

Str. Louis Pasteur, nr. 4, Et. 4, camera 8

Lect. dr. Alin Mihăilă – Director proiect

E-mail: 

Telefon: 0740077521

Conf. univ. dr. Călin-Ion Căinap - Responsabil proiect și Cercetător - Director științific

E-mail: 

Danciu Lucia-Elena - Asistent manager

E-mail: 

Telefon: 0749 137 147

 

Parteneri 

 

Partener 1 – SC Genetic Center SRL

Titlu proiect parteneriat: „Determinarea unor metode de biologie moleculară pentru detectarea alterărilor genetice/genomice în patologia colorectală”.

• Valoare totală contract: 1.799.750,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 1.369.800,00 lei

Responsabil proiect _UMF: dr. Cătană Andreea
Responsabil proiect_Genetic Center: Sef lucrari dr. Militaru Mariela-Sanda

Partener 2 – SC Sanogenetic SRL

Titlu proiect parteneriat: „Prevenția cancerului prin modularea expresiei genice cu ajutorul nutriției”.

• Valoare totală contract: 1.897.432,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 1.424.908,00 lei

Responsabil proiect _UMF: Drd. Vrânceanu Maria
Responsabil proiect_Sanogenetic: dr. Chirilă Pavel

Partener 3 – Asociația OncoHelp

Titlu proiect parteneriat: „ Identificarea unor biomarkeri de prognostic și predicție a răspunsului la terapie în patologia tumorală mamară”.

• Valoare totală contract: 2.033,198,50 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 980.176,74 lei

Responsabil proiect _UMF: Conf. dr. Bojan Anca
Responsabil proiect_Asociația OncoHelp: dr. Boruga Valeriu

Partener 4 – Asociația OncoHelp

Titlu proiect parteneriat: „ Identificarea unor biomarkeri de prognostic și predicție a răspunsului la terapie în patologia tumorală a colului uterin”.

• Valoare totală contract: 1.990.275,00lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 1.124.012,25 lei

Responsabil proiect _UMF: CSIII. dr. Balacescu Loredana-Ofelia
Responsabil proiect_Asociația OncoHelp: dr. Boruga Valeriu

Partener 5 – SC Mediprax Centrum SRL

Titlu proiect parteneriat: „Identificarea și evaluarea de noi biomarkeri utili in diagnosticul precoce, monitorizarea și predictia evoluției cardiotoxicitatii postchimioterapie”.

• Valoare totală contract: 1.425.000,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 1.102.125,00 lei

Responsabil proiect _UMF: dr. Farcaș Anca-Daniela
Responsabil proiect_SC Mediprax Centrum SRL: dr. Lazăr Gabriel-Lucian

Partener 6 – SC Borudent SRL

Titlu proiect parteneriat: „Dezvoltarea și implementarea unei metode de detectare a leziunilor premaligne, de la nivelul mucoasei orale, folosind fluorescenţa tisulară”.

• Valoare totală contract: 727.000,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 581.600,00 lei

Responsabil proiect _UMF: dr. Cioban Cosmin-Vasile
Responsabil proiect_SC Borudent SRL: dr. Boruga Valeriu

Partener 7 – SC Naturalia Îngrijiri Medicale SRL

Titlu proiect parteneriat: ,,Transferul de cunoştinţe în terapiile sistemice și dezvoltarea metodelor de lucru cu infrastructura de oxigenoterapie hiperbară pentru reducerea efectelor secundare, inclusiv cardiace ale tratamentelor oncologice”.

• Valoare totală contract: 720.000,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 552.000,00 lei

Responsabil proiect _UMF: Conf. dr. Farcaș Anca
Responsabil proiect_SC Naturalia Îngrijiri Medicale SRL: Popescu Cristian-George

Partener 8 – SC Resident Laboratory SRL

Titlu proiect parteneriat: ,,Identificarea și implementarea unor metode moleculare optime de genotipare SARS-CoV-2 la scară largă, prin pooling de probe, pentru pacienți oncologici și personal medical”.

• Valoare totală contract: 1.055.750,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 759.280,00 lei

Responsabil proiect _UMF: Șef lucrări Dr. Vlad Cătălin-Ioan
Responsabil proiect_SC Resident Laboratory SRL: Fazakas Ferenc

Partener 9 – SC Bio Nera Plant SRL

Titlu proiect parteneriat: ,,Evaluarea acțiunii antitumorale și optimizarea compozitiei produsului Nera Plant Vito-complex”.

• Valoare totală contract: 794.386,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 572.075,62 lei

Responsabil proiect _UMF: Prof.dr. Iuga Cristina Adela
Responsabil proiect_SC Bio Nera Plant SRL: Pușcaș Raluca-Anamaria

Partener 10 – SC Sanogenetic SRL- contract de tip C

Titlu proiect parteneriat: ,, Auto-compasiunea și auto-eficacitatea - resurse personale în cazul personalului care interacționează cu pacienții oncologici”.

• Valoare totală contract: 10.000,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 7.000,00 lei

Responsabil proiect _UMF: Trifu Raluca-Nicoleta
Administrator_SC Sanogenetic SRL: Pavel Chirilă

Partener 11 – SC Geneceutica SRL- contract de tip C

Titlu proiect parteneriat:,,Cercetare de piață privind distribuția prin vânzare directă de produse naturiste, adjuvante, utilizabile în tratamentele oncologice”.

• Valoare totală contract: 7.600,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 3.800,00 lei

Responsabil proiect _UMF: Crișan Emil-Lucian
Administrator_SC Geneceutica SRL: Prodan Rareș-Sebastian

Partener 12 – SC Genome&Genetics SRL

Titlu proiect parteneriat: „Identificarea rolului studiilor complementare în diagnosticul precoce, monitorizarea și predictia evoluției leziunilor precursoare ale cancerului de col uterin. Analiză expertiză IOCN cancer ovarian"

• Valoare totală contract: 1.507.727,45 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 1.018.390,39 lei

Responsabil proiect _UMF: Asist.univ.dr. Bucuri Carmen-Elena
Responsabil proiect_Genome&Genetics: Sef lucrari dr. Militaru Mariela-Sanda

Partener 13 – SC PATGEN SRL

Titlu proiect parteneriat:,, Analiză de piață prestare servicii genetice în domeniul Oncologic ”

• Valoare totală contract: 5.400,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 2.700,00 lei

Responsabil proiect _UMF: dr. Chis Diana-Maria
Responsabil proiect_PATGEN: Zoltan Jozsef Fazakas

Partener 14 – SC Resident Laboratory SRL

Titlu proiect parteneriat: „ Diagnosticul diferentiat al virusilor SARS-COV-2, Influenta A si Influenta B folosind tehnologia de qRT-PCR la pacientii oncologici. "

• Valoare totală contract: 1.883.089,33 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 1.388.094,00 lei

Responsabil proiect _UMF: CS III dr. Pop Laura-Ancuta
Responsabil proiect_SC Resident Laboratory SRL: Zoltan Jozsef Fazakas

Partener 15 – SC Qualipat SRL

Titlu proiect parteneriat: „Investigarea semnalizării indusă de hTERT în patologia cancerului mamar si ovarian"

• Valoare totală contract: 142.500,00 lei
• Valoare asistență financiară nerambursabilă: 97.467,50 lei

Responsabil proiect _UMF: CS II Bălăcescu Ovidiu
Responsabil proiect_SC Qualipat SRL: dr. Pop Ovidiu Laurean

 

 

 

www.fonduri-ue.ro Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.