Chemical profiling and in vitro biological properties of extracts containing rosmarinic acid, obtained from Thymus sp. and Rosmarinus sp. (Lamiaceae)

Titlul proiectului: “Profilul fitochimic şi testarea activităţii in vitro a unor extracte cu conţinut ridicat de acid rosmarinic, obţinute din specii ale genului Thymus si Rosmarinus”
Acronim: RosThym

Buget aprobat: 246,950 RON

Director de proiect: Şef Lucr. Dr. Irina IELCIU

Disciplina de Botanică Farmaceutică, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Marinescu 23, etaj 3, cod poştal 400337, Cluj-Napoca, România
E-mail: ;
BrainMap ID: U-1800-055D-9835

Mentor: Professor ILIOARA ELENA ONIGA, PhD
Disciplina de Farmacognoyie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, str. Ion Creangă nr. 12, etaj 3, cod poştal 400010, Cluj-Napoca, Romania
E-mail: ;
BrainMap ID: U-1700-038K-8191

Descrierea proiectului:

Thymus marschallianus Willd. și Rosmarinus officinalis L. sunt două specii aparţinând familiei Lamiaceae, care au dovedit importante utilizări medicinale, raportate ca fiind datorate conținutului lor în compuşi polifenolici, în special în acid rosmarinic, un compus cu activități farmacologice remarcabile precum activitatea antioxidantă, antiinflamatoare, antimicrobiană şi antidiabetică. Diabetul zaharat este o disfuncţie metabolică, având ca principal simptom nivelul ridicat de zahăr din sânge și poate fi catalogat drept una dintre bolile majore ale lumii moderne. Conexiunea dintre toate acestea devine astfel importantă și apare necesaritatea studierii proprietăților acidului rosmarinic din componenţa celor două specii şi implicarea acestuia în căile de producere a hiperglicemiei dar și în reducerea stresului oxidativ cauzat de acesta. În acest context, proiectul îşi propune să analizeze conţinutul de acid romarinic al celor două specii şi să evalueze activitatea antioxidantă şi activitatea protectoare impotriva stresului glicemic, prin tehnici preliminare in vitro, urmate de cercetări experimentale in vivo pe animale de experienţă cu diabet indus de streptozotocină. Prin toate acestea, proiectul îşi propune să furnizeze dovezi științifice asupra faptului că aceste specii sunt o sursă valoroasă de compuși polifenolici, printre care acidul rosmarinic este cel mai răspândit și important pentru activitatea protectoare împotriva stresului glicemic. Există puține studii care raportează potențialul antidiabetic al speciilor de Thymus și Rosmarinus, dar nu există deloc date despre activitatea speciei T. marschallianus. Rezultatele obținute în acest studiu acestea pot fi aşadar benefice pentru a atinge nevoile de dezvoltare a unor noi tratamente cu eficiență crescută și profil mai sigur.