PN-III-P2-2.1-PED-2019-3640-Validare preclinica avansata a modelului terapeutic bazat pe microRNA-205-5p pentru inhibarea tranzitiei epitelio-mezenchimale in metastaza melanomului

Titlul proiectului: Validare preclinica avansata a modelului terapeutic bazat pe microRNA-205-5p pentru inhibarea tranzitiei epitelio-mezenchimale in metastaza melanomului

Acronim: MELAMET

Competiție: P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI - Proiect experimental demonstrativ (PED)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3640

Durată proiect: 24 luni (26/10/2020 - 25/10/2022)

Buget: 600.000,00 RON

Consortiu:

Coordonator - Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu“, Cluj-Napoca – RO, Departament – Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată – MedFUTURE

Director proiect: Dr. Diana Gulei

Partener - Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă", Cluj-Napoca, Romania

Responsabil Partener: Prof. Dr. Ioana Berindan-Neagoe

Rezumat:

Melanomul malign este cel mai comun cancer al pielii și este aproape în totalitate curabil în cazul în care nu s-a extins către ganglion limfatici sau alte organe secundare. În cazul melanomului metastatic, șansa de supraviețuire scade de la aproximativ 90% (stadiul I) la 16% (stadiul IV), unde puține combinații terapeutice mai au efecte curative complete. Astfel, devine o necesitate limitarea procesului de metastazare cu scopul sporirii ratei de succes a terapiei curente și creșterea calității vieții si supravietuirii pacienților. Acest proiect experimental demonstrativ are ca și indice terapeutic limitarea invaziei și agresivității celulelor de melanom prin intermediul inhibării sau reversării tranziției epitelio-mezenchimale cu scopul final de a opri metastazarea. Proiectul urmărește avansarea nivelului tehnologic din stadiul de demonstrator experimental de laborator (TRL 3) în tehnologie validată în laborator (TRL 4) prin experimente preclinice în modele in vitro și in vivo a terapiei cu microARN-205 mimic. Datele preliminare demonstrează capacitatea terapeutică al acestui produs, însă pentru a evidenția potențialul translațional al terapiei si a trece la un nivel tehnologic superior sunt necesare teste suplimentare de dezvoltare preclinică. Astfel, se urmărește investigarea profilului complet de expresie genică și proteică în urma tratamentului de înlocuire cu microARN-205 in vitro cu scopul evaluării modelului de prioritizare a interacțiunii dintre microARN și genele țintă. De asemenea, pentru a stabili cohorta de pacinți ce ar putea beneficia de această terapie și pentru a investiga în context translațional modificările în expresie a microARN-205 vor fi analizate probe tumorale în parafină prin tehnica FISH pentru identificare expresiei microARN-ului și a genelor țintă în țesut primar și ganglion limfatici.Nu în ultimul rând, potențialul terapeutic a microARN-205-5p va fi testat in modele in vivo grefate cu celulele de melanom malign.

Obiectivele proiectului:

Obiectivele proiectului au ca și scop final validarea la nivel preclinic a rolului terapeutic a miARN-205-5p în melanomul malign în inhibarea procesului de invazie și metastazare prin interferarea cu calea de semnalizare a tranziției epitelio-mezenchimale. Astfel, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Analiza bioinformatică a profilului de expresie transcriptomic din țesuturile de melanom malign în conexiune cu expresia miR-205-5p și gradului de metastazare;

2. Stabilirea axei de corelare la nivel de expresie dintre miR-205-5p și E-caderina în cohortele de pacienți locale;

3. Generarea unui set de date preclinice de expresie genică și proteică ca urmare a modulării in vitro a miR-205-5p și adaptării dozelor de tratament;

4. Validarea preclinică a impactului terapeutic a miR-205-5p în doze optimizate, model ce reprezintă baza spre trecerea către studii clinice de fază I și II;

5. Cresterea colaborării dintre mediul academic (Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hatieganu - UMFIH) și cel clinic (Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuta - IOCN) și educarea tinerilor cercetători în contextul cercetării oncologice translaționale și capacității de generare de produse cu relevanță în sectorul de sănătate și cel economic.

Rezultatele proiectului

1. Profil de date realizat prin analiză în limbajul de programare R privind miARN diferit exprimate între țesutul primar (TT) și țesutul metastatic (MT) de melanom malign – date preluate din setul de date The Cancer Genome Atlas Program (TCGA);

2. Validarea expresiei miR-205-5p într-o bază de date secundară - date preluate din setul de date GSE4587 utilizând instrumentul Gene expression omnibus (GEO) Profiles;

3. Analiza de corelație (R2) între expresia miR-205 și genele țintă din probele de țesut de melanom malign validate in baza de date miRTargetLink (https://ccb-web.cs.uni-saarland.de/mirtargetlink/ ;

4. Stabilirea unui profil metastatic al expresiei genelor în melanomul malign în relație cu miR-205 și analiza supraviețuirii pe baza expresiei miR-205-5p și a genelor țintă selectate;

5. Analiza profilului mutațional CDH1 (E-caderina).