Evaluarea efectului gonadotrofinei corionice umane în transplantul de celule stem ca nouă metodă de stimulare a mobilizării pretransplant - TROFOSTEM

SIGLA TROFOSTEM 1

Denumirea proiectului: Evaluarea efectului gonadotrofinei corionice umane în transplantul de celule stem ca nouă metodă de stimulare a mobilizării pretransplant.

Contractul de finanțare nr. PD 202 ⁄ 2020

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-1095

Acronim: TROFOSTEM

Descriere

Transplantul de celule stem medulare este o procedură cu potențial curativ pentru diverse forme de cancere hematologice și solide. Abordarea actuală însă nu este fără riscuri, datorită problemelor de compatibilitate și complicații procedurale, cele mai importante fiind cauzate de o mobilizare insuficientă, regimuri mieloablative intense, rejetul grefei și boala de grefă contra gazdă. Dat fiind numărul tot mai mare de pacienți care necesită transplant de celule stem fără un donator HLA-compatibil, rejetul grefei și boala de grefă contra gazdă rămân complicații importante ce compromit supraviețuirea post-transplant chiar și la pacienții care urmează tratamente imunosupresoare. Abordările pentru îmbunătățirea compatibilității între donator și pacient în transplantul de celule stem medulare reprezintă o perspectivă apropiată în tratamentul oncologic. Proiectul TROFOSTEM evaluează gonadotrofina corionică umană ca nou agent de mobilizare pentru celulele progenitoare medulare pretransplant, pe baza rezultatelor noastre preliminare obținute în vitro pe linii celulare în cultura unde aceasta a dovedit un efect stimulator pentru proliferarea și selecția unor exemplare mai primitive și potente de celule stem medulare cu potențial crescut de diferențiere si tolerogeneză. În acest proiect vom utiliza forma comercial disponibilă de gonadotrofină corionică umană recombinantă, actual indicată în asistarea fertilității, un medicament cu un profil de siguranță bun și fără reacții adverse importante, pentru a-i testa eficiența în proliferarea celulelor stem medulare, transplantul și inducția toleranței pe un model murin, stabilind premizele pentru validarea acestui efect într-un trial de faza I-II care va testa siguranța și dozele eficiente.

Valoarea proiectului: 246.950 RON

Echipa de implementare:

- Director proiect: Dr. Cismaru Cosmin Andrei
- Mentor: Dr. Tomuleasa Ionuț-Ciprian

Instituția gazdă: Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Locația de implementare:

- Centrul de Cercetări pentru Genomică Functională, Biomedicină și Medicină Translațională.
- Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată MEDFUTURE

Premii obținute, publicații și postere