Creşterea performanţelor cercetării ştiinţifice şi a transferului tehnologic în medicina translaţională prin formarea unei noi generaţii de tineri cercetători-ECHITAS

Titlul proiect: "Creşterea performanţelor cercetării ştiinţifice şi a transferului tehnologic în medicina translaţională prin formarea unei noi generaţii de tineri cercetători"

Acronim: ECHITAS

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca

Contract de Finantare: 29PFE/18.10.2018

Durata de implementare: 18.10.2018-16.11.2020

Valoarea contractului (lei): 5.132.000

Director de proiect: Prof. univ. dr. Alexandru Irimie

 

Obiectivul(ele) proiectului și contribuția acestuia la obiectivele programului/subprogramului:

Obiectivul major al proiectului a fost alinierea strategiei de cercetare- inovare pentru perioada 2018-2020 a Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” cu tendințele curente naționale și internaționale de cercetare și inovare pentru crearea unui mediu competitiv necesar formării cercetatorilor tineri interesate sa dezvolte noi domenii de cercetare dar si celor care prin profesiunea pe care o au doresc sa isi imbunatateasca nivelul de cunostinte creand o noua generatie de medici-cercetatori. Acest obiectiv este subdivizat pe 3 piloni majori de dezvoltare:

I. Pilonul educație și resursă umană – formarea studenților, doctoranzilor și postdoctoranzilor universității, personalului academic și de cercetare și a resursei umane prin participarea la cursuri și training-uri de formare, promovarea schimburilor de personal între universități naționale și internaționale în domeniul cercetării și atragerea de studenți internaționali cu potențial în activități științifice.

II. Pilonul cercetare și specializare inteligentă - susținerea creării unui pol de dezvoltare locoregională de înaltă performanță prin organizarea de traininguri internaționale în instituții de excelență pentru cercetători, menținerea colaborării inter-instituționale prin intermediul elaborării de proiecte comune și promovarea cercetării pe plan local prin organizarea de conferințe științifice axate pe domenii de ultimă generație.

III. Pilonul inovare și antreprenoriat - creșterea capacității instituției de a genera, difuza și valorifica cunoștințele și rezultatele cercetării în domeniul medical, de a diversifica tipologia și complexitatea serviciilor științifice și tehnologice în domeniul bolilor cronice netransmisbile cu un focus al resurselor asupra dezvoltării unor produse și servicii de medicină personalizată și translațională.

Toate aceste 3 subobiective majore reprezintă acele trei direcții majore care sunt necesare a fi dezvoltate pentru a putea asigura un ecosistem capabil să susțină trecerea unei idei într-un produs sau serviciu capabil a fi pus la dispoziție pe piață și care ulterior să aducă resurse financiare pentru autosusținerea creșterii ecosistemului (educațional, cercetare și industrie). Dezvoltarea verigilor mai sus menționate și consolidarea legăturilor dintre acestea se aliniază cu obiectivele programului, respectiv ale subprogramului, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, ca instituție, având rolul de a superviza buna desfășurare a tuturor proceselor din acest ecosistem și de a asigura o trecere cât mai rapidă prin aceste etape a unei idei inovative.

 

Rezultate obținute in cadrul proiectului

 • Numărul de publicații a crescut la peste 1000 de articole ISI cu un factor de impact peste 3500 de puncte , ceea ce inseamna o crestere cu peste 30% a factorului de impact fata de cel de 3% asumat prin proiect;
 • Au fost realizate prin sprijinul acordat Programe integrate de educație științifică avansată în domeniul bolilor comunicabile netransmisibile cu focusare pe medicină personalizată și translațională dezvoltat și implementat; s-au organizat workshopuri si intalniri stiintifice pentru facilitarea accesului la cunoastere;
 • Program cadru de formare și dezvoltare a 16 tineri cercetători care să activeze în nucleele de competență CD ale universității realizat și implementat;
 • Crearea a 6 locuri de muncă noi pentru o echipă multidisciplinară care să ofere suport persoanelor din cadrul universității și a celor din exteriorul ei pentru implementarea de proiecte de inovare, asigurarea procesului de transfer tehnologic și facilitarea întemeierii de companii de tip StartUp sau SpinOff;
 • 100 de tineri cercetători, membri ai corpului academic și studenți instruiți în metodologii de inovare, marketing, businness și a altor domenii conexe pentru a se putea organiza activități de antreprenoriat și programe de inovare în medicină translațională și personalizată, pentru a oferi mentorat studenților și pentru a disemina cunoștințele prin cursuri opționale și ateliere de lucru; obiectiv realizat prin Conferintele Anuale Meeting the Future in Healthcare Innovation;
 • 5 proiecte internationale de C&I pe pilonii de excelență științifică și provocări societale în medicină translațională și personalizată generate și submise în competiții; au fost finantate 12 proiecte internationale, inclusiv H2020, SEE;
 • Finanțări externe atrase pentru minim 2 proiecte internaționale de C&I pe pilonii de excelență științifică și provocări societale în medicină translațională și personalizată; realizat prin proiectele RNADiagon si Concrete;
 • Constituirea și consolidarea a 6 grupuri de cercetare în sistem pyramidal; realizat la nivelul diferitelor departamente: 1. Centrul de Cercetari pentru Genomica Functionala, Biomedicina si Medicina Translationala ( Genomica si Mapare Genomica) 2. Centrul de Cercetari pentru Medicina Avansata Medfuture ( modele in vivo) 3. Grupul de drug discovery si sisteme avansate de transport la tinta, 4. Grupul de nanomedicina, 5. Grupul de cercetare translationala in domeniul hemopatiilor maligne, 6. Grupul de Molecular Docking;
 • Crearea de 10 noi locuri de muncă la nivelul celor 6 grupuri de cercetare în sistem pyramidal;
 • S-a Program „Lab2market” dezvoltat și implementat, generând cel puțin 5 parteneriate strategice cu mediul de afaceri, organizații sanitare publice și private (spitale, centre de îngrijiri paliative, centre de îngrijiri socio-medicale etc), instituții și companii din sectorul MedTech, IT&C și BioPharma) pentru derularea cercetărilor propuse;
 • 1 brevet internațional și 5 naționale solicitate ca urmare a activitătilor de CD;
 • 2 noi tehnologii, metode, produse sau servicii inovatoare introduse şi valorificate pe piaţă prin intermediul parteneriatelor cu mediul de afaceri;
 • 1 SpinOff-uri sau StartUp-uri nou create având universitatea ca acționar;
 • 1.400.000 lei finanțări atrase în urma participării la programele de cercetare – inovare ale Uniunii Europene (Horizon 2020, FET Open, FTI, SME Instrument, EIT, ERA, Eurostars etc) până în 2020;
 • 10.000 de lei venituri realizate în urma furnizării de servicii tehnologice/testare, validare către terți până în 2020;
 • 10.000 de lei venituri realizate în urma exploatării brevetelor naționale și internaționale;
 • Program tip Living Labs dezvoltat și operațional pentru testarea, consolidarea și validarea dispozitivelor/aplicațiilor IT, medicale și de wellness;
 • Servicii diversificate pentru sectorul economic: trialuri clinice pentru dispozitive medicale, aplicații mobile sau compuși terapeutici; transfer tehnologic, consiliere IPR – proprietate intelectuală; testări și validări tehnologice sau proof of concept; testări și validări cu end-useri pentru validare prototipuri;
 • Hackaton și “IDEI de Invenții” edițiile III și IV în Biomedicină organizat și derulat în 2019 și 2020;
 • Meeting the Future in Healthcare Innovation edițiile II (decembrie 2018), III (decembrie 2019) și IV (decembrie 2020), organizate de Asociația Studențească de Antreprenoriat “Iuliu Hațieganu”;
 • Workshop pe domeniile de excelență stabilite pentru medicină personalizată și translațională, pentru formarea echipelor de cercetători din proiect în 2018, 2019 și 2020;
 • 1.539.600 lei investiți în echipamente și aparatură nouă CD pentru realizarea de cercetări aplicate;
 • 1.261.432 lei investiții în consumabile și reactivi necesari pentru activitatea de cercetare aplicată pentru care se achiziționează și echipamentele CD.