Potențiali biomarkeri proteici cu utilitate în diagnosticul colangiocarcinomului intrahepatic

Denumire proiect: Potențiali biomarkeri proteici cu utilitate în diagnosticul colangiocarcinomului intrahepatic

Acronim: PROTiCC

Competiție: P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, Subprogramul 1.1, Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD2019-0852

Echipa proiectului

Cercetător științific III dr. Maria Ilieș – Director proiect
Prof. univ. dr. Cristina Adela Iuga – Mentor

Buget: 246.950,00 RON (2 ani)

Rezumat

Colangiocarcinomul intrahepatic (iCCA) este al doilea subtip de cancer hepatic și reprezintă a patra cauză de deces la nivel mondial. Îngrijorător, datele statistice arată că incidența iCCA este în continuă creștere față de oricare alt tip de cancer. Cu o rată de supraviețuire la 5 ani de doar 17%, prognosticul sumbru al iCCA este explicat prin natura refractară și diagnosticul tardiv, limitat de fazele incipiente asimptomatice. În present, o combinație de markeri clinici, histologici, biochimici și radiologici nespecifici constituie diagnosticul iCCA. Intervenția chirurgicală este o potențială opțiune curativă însă doar pentru un procent mic de pacienți, ratele de recurență și supraviețuire fiind descurajatoare. Astfel, iCCA reprezintă o problemă globală de sănătate și trebuie depuse eforturi considerabile în vederea creșterii ratei de supraviețuire.

O opțiune demnă este diagnosticul timpuriu printr-un management clinic adecvat. iCCA ar trebui să fie diagnosticat într-o fază incipientă, curabilă. În present, biopsia reprezintă tehnica de aur pentru un diagnostic concludent. Sensibilitatea acesteia este de doar 74.6%, iar la 12.5% din pacienții cu semne imagistice tipice de cancer hepatocelular, diagnosticul a fost iCCA. Totuși, biopsia nu este indicată datorită stadiului avansat al bolii și a riscurilor concomitente. Toate acestea demonstrează nevoia urgentă de dezvoltare a unui instrument de diagnostic precis. O posibilitate încurajatoare este reprezentată de descoperirea unui biomarker bazat pe semnături proteice, component cheie în medicina personalizată.

Obiectiv

Obiectivul major al acestui proiect este exploatarea proteomului seric al pacienților diagnosticați cu iCCA în comparație cu cel al paciențiilor diagnosticați cu colangită sclerozantă primară, hepatită cronică, ciroză hepatică, hepatocarcinom celular și voluntari sănătoși și găsirea unor semnături proteice cu rol de biomarker cu utilitate clinică pentru iCCA, prin tehnici avansate de spectrometrie de masă.

Obiective specifice:

O1. Caracterizarea proteomului seric al pacienților diagnosticați cu iCCA în comparație cu cel al paciențiilor diagnosticați cu colangită sclerozantă primară, hepatită cronică, ciroză hepatică, hepatocarcinom celular și voluntari sănătoși prin metode de tip state of the art bazate pe folosirea de beads paramagnetici pentru prelucrarea probelor și pe tehnica lable free nanoLC- ion mobility UDMSE (cromatografie de lichide cuplată cu spectrometrie de masa de înaltă rezoluție).

O2. Identificarea de paneluri proteice cu potențial rol de biomarker cu utilitate în diagnosticul iCCA, cât și în diagnosticul diferențial al grupurilor analizate.

O3. Validarea potențialilor biomarkeri printr-o tehnică complementară pe un grup de probe independente.

Picture1

Rezultate:

Rezultatele acestui proiect sunt: obținerea unor profile proteice serice ale pacienților diagnosticați cu colangiocarcinom intrahepatic, colangită sclerozantă primară, ciroză hepatică, carcinom hepatocelular și voluntari sănătoși obținute prin tehnici avansate de spectrometrie de masă și paneluri de proteine cu potențial rol de biomarker cu utilitate clinică pentru pacienții diagnosticați cu colangiocarcinom intrahepatic și validate prin tehnici complementare.

Picture2

Screen Shot 2022 08 18 at 10.29.43 AM

Concluzii

PROTiCC este primul studiu care a urmărit explorarea proteomului seric al pacienților diagnosticați cu colangiocarcinom intrahepatic în comparație cu cel al pacienților diagnosticați cu colangită sclerozantă primară, ciroză hepatică, carcinom hepatocelular și voluntari sănătoși, în vederea descoperirii de potențiali biomarkeri proteici cu utilitate în practica clinică. În studiu au fost incluse 5 grupuri de participanți diagnosticați cu iCCA, HCC, LC, PSC și voluntari sănătoși din biobanca IRGH Cluj. Prin spectrometrie de masă de înaltă rezoluție au fost identificate profile proteice serice complete, au fost puse în evidență atât proteine comune, cât și unice. După o atentă analiză a datelor și consultare a literaturii de specialitate, au fost puse în evidență și supuse validării prin tehnici complementare seturi de proteine cu potențial rol de diagnostic al iCCA.

Impact

Entuziasmant, rezultatele obținute în cadrul PROTiCC au un mare potențial de impact atât asupra mediului social cât și asupra mediului economic prin contribuția în sectorul clinic. În primul rând, acest proiect și publicațiile științifice asociate, oferă posibilitatea deschiderii pentru prima dată a colaborărilor cu consorții mari de cercetare precum European Network for the Study of Cholangiocarcinoma (ENS-CCA) accelerând astfel scopul major de a translata acest tip de rezultate în practica clinică sub aspectul medicinei personalizate. Biomarkeri sub formă de semnături proteice pentru diagnosticul iCCA stau la baza unu important pas înspre un management clinic îmbunătățit al pacienților, asigură creșterea calității vieții și șansa de supraviețuire a acestora, aspecte extrem de sensibile la nivel global.

Diseminarea rezultatelor

Rezultatele proiectului au fost supuse mai multor etape de diseminare:

(1) Congrese de specialitate

   • Participare la Congresul Human Proteome Organization - HUPO ReCONNECT 2021 – 15-19 noiembrie 2021, congres desfășurat on-line

   • Participare la Congresul PROTEOMIC FORUM 2022 – 3-7 aprilie 2022, Leipzig, Germania

  • Participare cu lucrare tip poster:
  • Titlu: Serum proteome profiling of intrahepatic cholangiocarcinoma towards diagnostic biomarker identification
  • Autori: Maria Ilies1, Ioana Ecaterina Pralea1, Alina Uifălean2, Raul Nicoară2, Sergiu Pașca1,3, Tudor Mocan4, Adelina Horhat 4, Lavinia Patricia Mocan5 , Zeno Sparchez4 , Carmen Mihaela Mihu5 and Cristina Adela Iuga1,2
  • Afilieri: 1Department of Proteomics and Metabolomics, MedFuture Research Center for Advanced Medicine; 2Department of Pharmaceutical Analysis, Faculty of Pharmacy, 3Department of Hematology Faculty of Medicine, 4 3 rd Medical Department, Institute for Gastroenterology and Hepatology, 5Department of Histology, Faculty of Medicine “Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj Napoca, Romania

(2) Articole științifice

  • Mocan, L. P., Ilieș, M., Melincovici, C. S., Spârchez, M., Crăciun, R., Nenu, I., Horhat, A., Tefas, C., Spârchez, Z., Iuga, C. A., Mocan, T., & Mihu, C. M. (2022). Novel approaches in search for biomarkers of cholangiocarcinoma. World Journal of Gastroenterology, 28(15), 1508–1525. https://doi.org/10.3748/wjg.v28.i15.1508 

Contact:

Maria Ilieș, Farmacist, Doctor în Farmacie
Cercetător științific III
Departamentul de Proteomică și Metabolomică
Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată MedFUTURE
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Romania
E-mail: