Validarea reprogramării epigenetice a modelelor de cancer pulmonar și a activității inhibitoare prin administrarea serială de 5-Azacitidină-AZUR

Titlul proiectului: Validarea reprogramării epigenetice a modelelor de cancer pulmonar și a activității inhibitoare prin administrarea serială de 5-Azacitidină

Acronim: AZUR

Competiție: P4 - Cercetare fundamentală și de frontieră - Proiect de cercetare exploratorie (PCE)

Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1957

Durată proiect: 36 luni (04/01/2021 - 30/12/2023)

Buget: 1.198.032,00

Coordonator: Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu“, Cluj-Napoca – RO, Departament – Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată – MedFUTURE

Director proiect: Prof. Dr. Tudor Eliade Ciuleanu

Rezumat

În încercarea de spori translaționarea clinică de noi scheme terapeutice în oncologie, conceptul de repoziționare a medicamentului este din ce în ce mai utilizat. Activitățile prezentului proiect sunt reprezentate de validarea repoziționării 5-Azacitidinei din hematologia oncologică clinică în contextul cancerului pulmonar cu celule non-mici în vederea reprogramării epigenetice și inducerii de procese cu activitate inhibitorie asupra dezvoltării maligne. Proiectul evaluează în mod cuprinzător efectele epiagentului în ceea ce privește profilul de metilare, expresia genelor și profilul proteic după administrarea în celulele canceroase primare pulmonare și validează relevanța clinică în modele avansate de xenogrefe derivate de la pacient. Mai mult decât atât, sunt analizați biomarkeri specifici de eligibilitate la tratament folosind biopsii tisulare din modelele PDX și de la pacienți cu cancer pulmonar, pentru a stabili cine poate beneficia de acestă terapie. Propunerea este susținută de o echipă heterogenă de clinicieni-cercetători, farmaciști și cercetători cu experiență. Finalizarea cu succes a activităților proiectului ar putea avea un impact semnificativ asupra pacienților cu cancer pulmonar cu forme avansate/agresive de boală, în strictă concordanță cu avantaje științifice, economice și sociale.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului constă în repoziționarea utilității clinice a 5-Azacitidinei folosită la momentul actual pentru tratamentul bolilor oncologice din sectorul hematologiei ca și agent demetilant prin intercalarea cu molecula de ARN a DNMT, în contextul tratamentului formelor agresive și avansate de cancer pulmonar cu celule non-mici prin intermediul reprogramării epigenetice. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Stabilirea unui biobănci de lucru pentru probe tisulare maligne și normale adiacente de la pacienți donatori diagnosticați cu cancer pulmonar în diferite stadii de dezvoltare și pentru probe tisulare de tip PDX;
2. Evaluarea profilului de metilare a pacienților prin secvențiere pentru împărțirea acestora în cohorte de studiu cu nivel înalt de metilare, respectiv nivel scăzut de metilare;
3. Evaluarea la nivel in vitro folosind linii celulare primare de cancer pulmonar a schimbarilor din cadrul metilomului, transcriptomului și proteomului ca răspuns la tratamentul cu 5-Azacitidină;
4. Stabilirea dozei maxime tolerate de 5-Azacitidină injectată IV/IP în modele animale, cât și a efectelor adverse pe termen scurt și lung;
5. Evalurea diferențială a efectului 5-Azacitidinei în modele animale de tip PDX în funcție de nivelul de metilare identificat în cadrul obiectivului O2 și în funcție de prezența rezistenței la tratament;
6. Evaluarea nivelului de expresie DNMT în probele tisulare de la pacienți și corelarea acestuia cu nivelul de metilare identificat în cadrul obiectivului O2;
7. Managementul proiectului și promovarea cercetării științifice din cadrul Universității prin diseminarea de rezultate științifice competitive la nivel internațional.