Model preclinic de nouă generație pentru evaluarea rolului terapeutic a microARN-205-5p în limitarea metastazei în melanom - MELAMIR

Titlul proiectului: Model preclinic de nouă generație pentru evaluarea rolului terapeutic a microARN-205-5p în limitarea metastazei în melanom

Acronim: MELAMIR

Competiție: P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD - Proiect de cercetare postdoctorală (PD)

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0631

Durată proiect: 24 luni (01/09/2020 - 31/08/2022)

Buget: 246.950,00

Coordonator: Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu“, Cluj-Napoca – RO, Departament – Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată – MedFUTURE

Director proiect: Dr. Diana Gulei

Rezumat

Proiectul de cercetare postodoctorală are ca și scop limitarea capacității de invazie a celulelor de melanom malign prin administrarea exogenă de secvențe de miR-205-5p, miARN puternic subexprimat în celulele cu proveniență metastatică (din ganglioni limfatici) și în țesuturile izolate din organe secundare unde melanomul a invadat. Scopul final constă în păstrarea fenotipului epitelial-like al celulelor sau reversarea fenotipului mezenchimal-like invaziv înapoi în epitelial-like. Rezultatele preliminare demonstrează capacitatea miR-205-5p de a limita migrarea celulelor de melanom malign in vitro prin inhibarea directă a transcriptului ZEB1 și creșterea indirectă a nivelului de E-cadherina (CDH1) datorită activității de represie a ZEB1 asupra exprimării CDH1. Aceasta din urma reprezintă principala moleculă de adeziune ce stabileste jonctiunile functionale între celule. Cu toate acestea, modelul celular format dintr-un singur tip de celule nu relevă în totalitate complexitatea întâlnită în cadrul organismului uman. Astfel, se urmărește stabilirea unui model de co-cultură între melanocite maligne și keratinocite, keratinocitele fiind în contact strâns cu celulele de melanom atât din punct de vedere structural, cât și din punct de vedere al comunicării intercelulare. Astfel, proliferarea si invazia celulelor de melanom malign depinde de pierderea contactului funcțional stabilit prin exprimarea E-cadherinei dintre celulele de melanom si celulele de melanom si keratinocite. Rolul miR-205-5p în inhibarea metastazei se va testa (in vitro și in vivo) sub influența keratinocitelor, model ce relevă o parte a micromediului tumoral întălnit în cazul pacienților cu melanom.

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului constă în limitarea metastazării melanomului și restaurarea joncțiunilor de aderență dintre melanocitele maligne și dintre melanocitele maligne și keratinocite prin intermediul terapiei de înlocuire cu miR-205-5p în sisteme in vitro și in vivo de co-cultura. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Stabilirea modelului optim de co-cultură in vitro între melanocite maligne și keratinocite urmată de evaluarea comportamentului celular înainte și după tratamentul cu miR-205-5p mimic, concomitent cu evaluarea interacțiunii funcționale dintre celule;

2. Evaluarea profilului molecular al celulelor individuale și al celulelor co-cultivate după tratamentul cu miR-205-5p în ceea ce privește expresia genică și proteică;

3. Evaluarea in vivo a capacității metastatice a sistemului de co-cultură injectat în șoareci imunocompromiși după tratamentul intratumoral cu miR-205-5p;

4. Managementul proiectului, diseminarea datelor și creșterea capacității de cercetare.