Modularea imunității "instruite" prin amplificatori ai vaccinării-MOTIVA

Titlul: Modularea imunității "instruite" prin amplificatori ai vaccinării

Acronim: MOTIVA

Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Mihai Netea

Abstract:

Unul din progresele cele mai importante din istoria omenirii care au condus la o scădere semnificafivă a mortalității generale a fost descoperirea antibioticelor și vaccinurilor. În pofida eforturilor depuse în acest sens, unele maladii ca SIDA, malaria sau tuberculoza, precum și rezistența agentilor patogeni la antibiotice își lasă amprenta pe sănătatea publică, numarul victimelor ridicându-se anual la 700.000 de mii decese, cu o estimare de 10.000.000 de decese anuale pâna în 2050. Aceste cifre alarmante necesită devoltarea de noi strategii de vaccinare mai eficiente. Prin acest proiect urmărim dezvoltarea de noi strategii de vaccinare care pot îmbunătați răspunsul acestora față de patogeni și pot mări aplicabilitatea acestora prin utilizarea de modulatori ai căilor metabolice a răspunsului imun la vaccinul pentru profilaxia tuberculozei (BCG) care să conducă la o sporire a eficienței acestora și cresterea spectrului de aplicabilitate către alți agenti patogeni sau maladii umane.

Obiectivul principal: Dezvoltarea unei generații noi de vaccinuri prin adăugarea unei a treia componente de vaccin sub forma unui modulator metabolic care va acționa ca un amplificator al răspunsului la vaccin

Obiective specifice:

  • O1. Identificarea principalelor rețele metabolice implicate în răspunsul la vaccinare
  • O2. Identificarea compusilor de tip molecule mici prin tehnica screeningului de înaltă performanță HTS (high throughput screening) cu efecte potențiale de stimulare a răspunsului imun.
  • O3. Amplificarea efectelor vaccinării BCG prin modulare metabolică utilizând compuși de tip molecule mici.
  • O4. Testarea potențialului terapeutic a tehnicii de amplificare metabolică a vaccinării.

                              20150513 113942.                   20150513 114224

Rezultate prevăzute:

  • R1. Obținerea rapoartelor de vaccinare BCG în vederea îndeplinirii condițiilor de includere în studiu.
  • R2. Stabilirea unui model in vitro pentru screeningul compușilor cu efect stimulator.
  • R3. Inducerea imunității instruite prin modulatori farmacologici ai vaccinării BCG.

                             20150513 130401.                     20150513 134404

Valoare totală a finanțării: 1.198.032 lei

Perioada de implementare: 33 luni (2021-2024)

Loc de implementare: Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”- Centrul de Cercetari pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Medicină Translațională, strada Marinescu, nr. 23, etaj 4, Cluj-Napoca, România.

Proiect finanţat din Programul 4 - Cercetare fundamentală și de frontieră Proiecte de Cercetare Exploratorie

Date de contact:

Director Executiv, Prof. Dr. Ioana Neagoe; Tel. 0758102794, e-mail:  

20150513 154904