Testarea unor compusi mici care țintesc protein kinazele activate mitogenic:succese și oportunități utilizant celule de cancer de sân triplu negativ-ORIENT

Denumire proiect: Testarea unor compusi mici care țintesc protein kinazele activate mitogenic:succese și oportunități utilizant celule de cancer de sân triplu negativ (en. Testing small molecule targeting mitogen activated protein kinases: Successes, challenges and opportunities in triple negative breast cancer systems)

Tip proiect: PCE 183 din 18/02/2021: (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1625)

Acronimul proiectului: ORIENT

Abstract

RO

Cancerul de sân triplu negativ (TNBC) reprezintă un subtip molecular cu un prognostic nefavorabil, o rată de supraviețuire sub 2 ani, și o rezistență crescută la terapie. Obiectivul principal al proiectului constă în prevenirea și limitarea mecanismelor de rezistență la terapie intâlnite în TNBC, prin administrarea unei scheme terapeutice combinatorii a moleculelor mici care țintesc protein kinazele activate mitogenic (MAPK), prin studii in vitro. Activitățile propuse vor identifica genele codificatoare si noncodificatoare implicate în reglarea MAPK, în special cele implicate in rezistența la tratament în TNBC utilizând baze de date genomice publice. Selectarea compusilor chimici de tip molecule mici va fi realizată prin modele in silico, urmată de evaluarea efectelor antiproliferative și a efectului sinergic prin combinarea acestora. Compusii cu efect sinergic se vor evalua si la nivel transcriptomic, urmărindu-se în special genele codifcatoare și noncodificatoare implicate în rezistența la terapie, pentru liniile celulare rezistente/nerezistente la doxorubicină și paclitaxel. Studiul final al proiectului va consta în validarea in vitro a datelor pe organoizi și co-culturi de adipocite, pentru a preveni activarea mecanismelor de rezistență la tratament. Datele experimentale vor încorpora multiple niveluri biologice și vor contribui la avansul în tratamentul personalizat al cancerului și la aplicațiile clinice care pot fi extrapolate la alte tumori solide, folosind metode bioinformatice.

EN

Triple Negative Breast Cancer is a breast cancer subtype with an unfavorable prognostic, less than 2 years survival rate, and a high drug therapy resistance. The main objective of our project is to constrain or prevent the drug resistance mechanisms exhibited in TNBC, based on combinatorial therapy of small molecules targeting Mitogen Activated Protein Kinases (MPAK), using in vitro approaches. Thus, we proposed to identify the coding and non-coding genes related to MAPK regulation, particular those related to drug resistance in TNBC using repository data. The small molecules will be selected by in silico algorithms, followed by an evaluation of their anti-proliferative effects and the synergetic effect of combining them. The agents with a synergetic effect will be evaluated on the transcriptomic pattern, in regard to coding and non-coding transcripts that prevent drug resistance, for the doxorubicin- and paclitaxel- resistant/non-resistant cell lines. The final investigation stage will consist of an in vitro data validation on organoids and adipocyte co-cultures in order to prevent drug resistance. The experimental data will attempt to incorporate multiple biological levels and to contribute to the advancement of personalized cancer treatment and to clinical applications that could be extrapolated to other solid tumors, using bioinformatics approaches.

Obiectivul proiectului:

Obiectivul proiectului este de a investiga noi strategii terapeutice pentru cancerul de san triplu negativ in vitro care sunt capabile să constrângă sau să prevină mecanismele de rezistență la terapie, pe baza terapiei combinatorii a moleculelor mici care țintesc MAPK.

Rezultatele estimate: Proiectul actual își propune să publice cel puțin 3-6 lucrări în ISI (Q1), să participe la conferințe internaționale.

Valoare totală de la buget: 1.198.032,00

Echipa Proiect

 • Dr. Braicu Cornelia - Director proiect
 • Prof. dr. Berindan-Neagoe Ioana - Membru cerectator cu experienta
 • Dr. Jurj Ancuta - Membru cercetator postdoctoral
 • Bica Diana Cecilia - Membru doctorand
 • Raduly Lajos - Membru cercetator postdoctoral
 • Dr. Zanoaga Oana - Membru cercetator postdoctoral
 • Dr. Cojocneanu Roxana - Membru cercetator postdoctoral
 • Peter (Albu) Angela - Membru tehnician

Diseminare rezultate:

 • Congres Național de Oncologie Ediția 7-9 octombrie 2021, prezentare orala-Dr. Braicu Cornelia cu titlul “Prognostic significance of immune response related genes: implication in breast cancer”

 

 • European Human Genetics Conference Virtual Conference 2021, 28–31 August miR-29b inhibition in triple negative cells activate apoptosis and autophagy related mechanisms, Braicu, R. Lajos, V. Morhan, Z. Papi, A. Jurj, O. Zanoaga, R. Cojocneanu, A. Moldovan, C. Ciocan, I. Berindan-Neagoe

 

 • 5th ACTC 2021 (5th Advances in Circulating Tumor Cells: “Liquid Biopsy in its best” Correlation of the breast cancer mutational profiling in tumor versus plasma Oana Zanoaga, Cecilia Bica, Laura A Pop, Ioana Berindan-Neagoe

 

 • 5th ACTC 2021 (5th Advances in Circulating Tumor Cells: “Liquid Biopsy in its best” Adipocyte-derived exosomes promote the progression of triple negative breast cancer cells in vitro Ancuta Jurj, Lajos Raduly, Cornelia Braicu, Ioana Berindan-Neagoe