Admitere Septembrie 2022 - Facultatea de Farmacie

FACULTATEA DE FARMACIE

organizează în luna septembrie 2022, sesiunea a doua a concursului de admitere pentru următoarele programele de studii universitare de licență:

  • Farmacie în limba română
  • Nutriție și dietetică

 

Confirmarea locurilor - Admitere septembrie 2022

 

Răspuns contestații la notă - Admitere septembrie 2022

 

Rezultate Admitere septembrie 2022

Farmacie

Nutriție și Dietetică

 

Răspuns contestații la grilă

 Grila corectă

Farmacie

Nutriție și Dietetică

Contestații la grilă

Contestaţiile privind corectitudinea grilelor se vor transmite în format electronic cu semnătură olograf, în atenţia Comisiei Centrale, la adresa de email: , în termen de două ore de la finalizarea probei scrise (intervalul orar 12:15 - 14:15).

 

 

 

Repartiție - Admitere Septembrie 2022

 

Amfiteatrul Preda, str. Pasteur nr 6, etaj 2

Instrucțiuni petru candidați

Candidaţii trebuie să fie prezenţi la săli la ora 9:00, având asupra lor cartea de identitate / paşaportul în termen de valabilitate, legitimația de concurs şi un pix.

Candidații vor fi admiși în sala de concurs numai cu actele de identitate menţionate anterior.

Deschiderea plicului cu caietele de întrebări se va face la ora 10:00.

 

 

 

Locurile care se vor scoate la concurs în sesiunea de admitere septembrie 2022:

Screen Shot 2022 08 10 at 12.33.58 AM

Calendarul admiterii:

29 august – 09 septembrie 2022 - înscrierea candidaţilor
12 septembrie 2022                     - afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
14 septembrie 2022                    - ora 10, examen scris de admitere
14 septembrie 2022                     - în intervalul orar 12:15 - 14:15 - contestaţii la întrebări
14 septembrie 2022                     - afişarea rezultatelor
15 septembrie 2022                     - în intervalul orar 8 – 14 – contestaţii la notă
15 septembrie 2022                     - afişarea rezultatelor finale după contestaţii
15 – 16 septembrie 2022             - confirmarea locurilor

Înscrierea se va desfășura în perioada 29 august – 09 septembrie 2022, cu excepția zilelor sâmbătă și duminică, 3 septembrie și 4 septembrie 2022, între orele 08 – 15, la Decanatul Facultății de Farmacie, str. Louis Pasteur nr. 4A, etajul 2.

Condițiile de înscriere și documentele necesare se regăsesc pe site-ul universității, în Ghidul admiterii 2022.

Probele de concurs se vor susţine din Tematica şi bibliografia pentru examenul de admitere 2022.

Informații suplimentare privind achiziționarea Testelor pentru admitere puteți obține accesând acest link.

Locurile pentru candidaţii din mediul rural finanţate de la bugetul de stat sunt dedicate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi de la licee situate în mediul rural. Lista liceelor din mediul rural poate fi accesată la adresa web: https://www.edu.ro/studii-licenta .

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail .