Membrana nanocompozită eliberatoare de substanțe cu efect antimicrobian pentru tratamentul parodontitei

Titlul proiectului: Membrana nanocompozită eliberatoare de substanțe cu efect antimicrobian pentru tratamentul parodontitei

Acronim: PERIOREGEN

Cod de înregistrare: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0531

Director proiect: Prof Dr Patricia Ondine Lucaciu

Membrii proiectului

  • Șef lucr. dr. Bogdan Crisan
  • Șef lucr. dr. Dragos Apostu
  • CSIII Codruta Liana Sarosi (Tamas)
  • Dr. Noemi Dîrzu
  • As. Univ. dr. Nausica Bianca Petrescu
  • As. Univ. dr. Ovidiu Aghiorghiesei

Despre proiect:

Rezumat:

Proiectul urmărește implicarea unei tinere echipe de cercetători în dezvoltarea unei noi abordări pentru tratamentul parodontitei (P-D). Aceasta reprezintă a șasea cea mai răspândită afecțiune din lume, iar abordările actuale au rezultate limitate pe termen lung, necesitând antibioterapie sistemică îndelungată și chiuretaj gingival periodic. Terapia ideală cu rezultate previzibile pe termen lung, ar trebui sa combine strategii regenerative locale cu antibioterapia locală și nu este încă disponibilă pe piață. Obiectivul proiectului este dezvoltarea unei membrane nanocompozite resorbabile (MN) biodegradabile din poli (e-caprolactonă) (PCL), cu gentamicină (Gen) și nano-hidroxiapatită (nHap) încorporate în fibră, pentru o eliberare controlată, obținută prin procesul de electrospinning ca un tratament inovator, cu capacitate de regenerare a structurilor parodontale afectate în P-D, extrem de eficient, cu costuri reduse. Noua MN va fi investigată in vitro din punct de vedere fizico-chimic, structural, al biocompatibilității, biomineralizării, al activității antimicrobiene, al ratei de degradare, al comportamentului mecanic și in vivo prin inducerea P-D pe un model experimental animal. Caracterul multidisciplinar de frontieră al tematicii implică participarea specialiștilor din mai multe domenii. MN va oferi avantaje semnificative în multe direcții noi, prin tratarea P-D și reducerea semnificativă a poverii P-D asupra calității vieții pacientului cât și a costurilor economice.

Etapa 1: Dezvoltarea mai multor MN experimentale cu compoziție diferită, începerea caracterizării MN experimentale: evaluarea proprietăților fizico-chimice si structurale, comportamentul mecanic, eliberarea antibioticului, rata de degradare si potențialul de biomineralizare a MN.

Etapa 2: Continuarea caracterizării MN experimentale, evaluarea biocompatibilității, a activității antibacteriene a MN experimentale cu diferite compoziții. Selectarea celui mai eficient model de MN si testare in vitro pe model animal prin tratare P-D indusa experimental.

Etapa 3: Stabilirea eficientei MN: testare in vivo pe model animal, prin tratarea P-D indusa experimental

Articole publicate:

1. Iușan, S.A.L.; Lucaciu, O.P.; Petrescu, N.B.; Mirică, I.C.; Toc, D.-A.; Albu, S.; Costache, C. The Main Bacterial Communities Identified in the Sites Affected by Periimplantitis: A Systematic Review. Microorganisms 2022, 10, 1232. https://doi.org/10.3390/microorganisms10061232 

2. Aluaș, M.; Bolboacă, S.D.; Mesaroș, A.-Ș.; Lucaciu, P.O. Romanian Dentists’ Perception of Legal Liability Related to COVID-19 Infection during Dental Treatments in Times of the Pandemic Outbreak. Sustainability 2022, 14, 9744. https://doi.org/10.3390/su14159744 

3. Petrescu, N.; Crisan, B.; Aghiorghiesei, O.; Sarosi, C.; Mirica, I.C.; Lucaciu, O.; Iușan, S.A.L.; Dirzu, N.; Apostu, D. Gradual Drug Release Membranes and Films Used for the Treatment of Periodontal Disease. Membranes 2022, 12, 895. https://doi.org/10.3390/membranes12090895 

4. Muresan, G.C.; Hedesiu, M.; Lucaciu, O.; Boca, S.; Petrescu, N. Effect of Vitamin D on Bone Regeneration: A Review. Medicina 2022, 58, 1337. https://doi.org/10.3390/medicina58101337 

Participare la conferințe:

1. Conferința Națională Tehnologia & IHealth în Medicina secolului XXI. Targu Mureș, 6-9 Iulie 2022.

2. 9th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices” BIOMMEDD’2022 - București, 20-22 Iulie 2022.

3. Congresul de Medicină Dentară TRANSILVANIA, Cluj-Napoca, 13-15 Octombrie 2022.

Stadiul proiectului

Resurse media

Contact

Prof Univ Dr Patricia Ondine Lucaciu
E-mail: