Evaluarea microARN-urilor din încărcătura exosomală în vederea identificării mecanismelor de rezistență la terapie în cancerul de sân triplu negativ - SUNRISE

Titlul proiectului: Evaluarea microARN-urilor din încărcătura exosomală în vederea identificării mecanismelor de rezistență la terapie în cancerul de sân triplu negativ

Acronim: SUNRISE

Competiție: P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD - Proiect de cercetare postdoctorală (PD)

Cod proiect : PN-III-P1-1.1-PD-2021-0471

Contract de finantare nr. PD44/2022

Durata proiect : 01.04.2022 - 31.03.2024

Buget : 250.000 LEI

Coordonator : Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu“, Cluj-Napoca – RO, Departament – Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Medicină Translațională

Director de proiect : CSIII Dr Jurj Maria-Ancuța

Mentor: Prof. Univ. Dr. Ciuleanu Tudor Eliade

Motivația proiectului

La nivel global, cancerul de sân este una dintre cele mai frecvente malignități, reprezentând o cauză principală de morbiditate și mortalitate în rândul femeilor. Un subtip important de cancer de sân este reprezentat de cancerul de sân triplu negativ (TNBC). Deși reprezintă doar 15 - 20% din cazurile de cancer de sân, acesta este subtipul de cancer de sân asociat cu o mortalitate marcată datorată rezistenței la terapie și a recidivelor frecvente. Un rol important în acest context este reprezentat de micromediul tumoral și comunicarea acestuia cu clona malignă prin intermediul exosomilor. Exosomii sunt elemente cheie in medierea comunicării intercelulare, prin transportul moleculelor biologice de la celulele donor la celulele țintă. Una dinre speciile moleculare transportate de exosomi este reprezentată de microARN-uri, acestea oferind o reală oglindă a profilului molecular al celulei donoare. Proiectul are la bază identificarea de noi căi de semnalizare care să ajute la contracararea mecanismelor de rezistență la terapia cu doxorubicină în TNBC, precum și determinarea unor potențiali biomarkeri care să prezică rezistența la doxorubicină în cazul pacientelor cu TNBC.

Obiectivele proiectului

Principalele obiective ale proiectului propus sunt următoarele:
1. Analiza microARN-urilor în exosomii izolați din celulele de TNBC (sensibile și rezistente la terapia cu doxorubicină) și fibroblaști, punându-se accent pe nivelele alterate de microARN în legătură cu rezistența la terapie.
2. Determinarea efectului dat de fibroblaști asupra biologiei celulelor de TNBC sensibile la terapie, arătând modularea rezistenței la doxorubicină prin transferul exosomilor și a factorilor solubili secretați de fibroblaști.

Etapele proiectului:

Etapa 1 (data etapă 31.12.2022)

• Analiza microARN-urilor în exosomii izolați din liniile celulare de cancer de TNBC rezistente și sensibile la terapia cu doxorubicină și fibroblaști, concentrându-ne pe nivelele alterate de microARN în legătură cu rezistența la terapie.

• Determinarea efectului pe care îl prezintă fibroblaștii asupra biologiei celulelor de TNBC sensibile la terapie, arătând modularea rezistenței la doxorubicină prin transferul exosomilor și a factorilor solubili secretați de fibroblaști.

• Evaluarea transcripților non-codificatori alterați (microARN) la nivelul exosomilor izolați din plasma pacienților cu TNBC, ca markeri în predicția rezistenței la terapie. Aprobarea comisiei de etică. Managementul proiectului.

Rezultate obținute în proiect. Etapa 1/2022

(1) Obținerea exosomilor din liniile celulare de TNBC și din fibroblaști.
Această etapă de obținere a exosomilor presupune colectarea mediul condiționat de cultură după 48 de ore de la cultivare, fiind urmat de ultracentrifugare la 109 000xg timp de 2 ore la 4˚C. Veziculele extracelulare obținute în urma ultracentrifugării sunt caracterizate prin Nanosight (pentru a determina dimensiunea și concentrația exosomilor), microscopia electronică de transmisie (pentru a oferi informații despre morfologia particulelor) și Western Blot (pentru a confirma prezența următorilor markeri specifici pentru exosomi: CD9, CD63, CD81). Rezultatele obținute arată că exosomii izolați din mediul de cultură au dimensiuni sub 150nm, morfologie de “cup-shape” și prezența celor trei protein specifice (CD9, CD63 și CD81).

(2) Evaluarea nivelului de expresie a microARN-urilor prin platforma microarray.
După etapa de caracterizare, a fost extras ARN-ul din exosomii izolați din liniile celulare de TNBC și fibroblaști. Cuantificarea ARN-ul s-a realizat folosind spectodotometrul nanodrop.

(3) Validarea profilului microARN-urilor prin tehnica qRT-PCR și identificarea unor potențiali biomarkeri de prognostic.
Ulterior, am evaluat genele care sunt modificate în același sens de achiziția rezistenței la doxorubicină în cadrul MDA-MB-231 și Hs578T. Impactul celor 31 de gene a fost evaluat mai departe în cadrul TCGA BRCA 2018 pentru a determina care din ele sunt asociate cu o modificare în același sens a intervalului liber de boală (DFS) rezultând într-un număr de 10 gene pe care le-am evaluat mai departe în STRING. Dintre aceste 10 gene, putem observa că doar CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL8, DUSP1, EGR1 și RRAD formează conexiuni în cadrul rețelei STRING. Luând în considerare literatura de specialitate, am observat că EGR1 este implicat în multiple procese de interes pentru cancerul de sân incluzând reglarea metabolismului și migrarea celulelor de cancer de sân. Astfel, am evaluat care microARN-uri țintesc EGR1 cu un nivel puternic de confidență și am observat că 4 microARN-uri îndeplinesc acest criteriu: miR-124-3p, miR-181a-5p, miR-183-5p și miR-191-5p. Aceste microARN-uri vor fi analizate la nivelul exosomilor izolați din liniile de TNBC sensibile și rezistente la doxorubicină, precum și din fibroblaști.

(4) Aprobarea Comisiei de Etică.
S-a elaborat documentatia corespunzatoare (protocol de lucru, template consimtamant informat, cerere tip pentru aprobare CE), conform procedurilor standard de operare ale universitatii, precum si a legislatiei internationale.
(5) Elaborarea planului de management al proiectului.
Principalele aspecte urmărite în cadrul planului de management realizat sunt: Monitorizarea desfășurării activităților conform propunerii de proiect, Identificarea decalajelor față de termenii de realizare și găsirea soluțiilor pentru diminuarea acestora, Monitorizarea respectării bugetului alocat prezentei etape, Comunicarea eficientă atât pe teme științifice cu mentorul, cât și pe teme administrative cu responsabilul financiar.
(6) Web site.

S-a selectat materialul de prezentare pentru pagina web a proiectului, ce va fi actualizată cu informații la fiecare etapă.

Etapa 2 (data etapă 31.12.2023)

• Evaluarea nivelului de expresie alterat a microARN-urilor exosomale derivate din liniile celulare de TNBC și fibroblaști, folosind platforma microarray.
• Determinarea efectului pe care îl prezintă fibroblastii asupra biologiei celulelor de TNBC sensibile la terapie, arătând modularea rezistenței la doxorubicină prin transferul exosomilor și a factorilor solubili secretați de fibroblaști în spațiul extracelular.
• Evaluarea transcriptilor non-codificatori alterați (microARN) la nivelul exosomilor izolați din plasma pacienților cu TNBC, ca markeri în predicția rezistenței la terapie. Aprobarea comisiei de etică. Managementul proiectului și diseminarea datelor.

Rezultate obținute în proiect. Etapa 2/2023

Etapa 3 (data etapă 31.03.2024)

• Evaluarea transcripților non-codificatori alterați (microARN) la nivelul exosomilor izolați din plasma pacienților cu TNBC, ca markeri în predicția rezistenței la terapie.

Rezultate obținute în proiect. Etapa 3/2024

Impactul rezultatelor obținute

Proiectul propus se bazează pe evidențierea modificărilor la nivelul comunicării dintre celulele de TNBC și fibroblaști în contextul rezistenței la doxorubicină. Prin identificarea căilor de semnalizare implicate în modularea acestui proces, putem determina molecule cheie care să ajute la prezicerea activării mecanismelor de rezistență la terapie. Mai mult, identificarea profilului alterat al microARN-urilor la nivelul acestui tip de cancer poate duce la identificarea de noi biomarkeri pentru prezicerea aceste afecțiuni maligne.

Diseminarea rezultatelor cercetării

S-a elaborat un manuscris cu rezultatele obținute, ce va fi transmis spre publicare în jurnal de specialitate cotat ISI.

Contact

CSIII Dr Jurj Maria-Ancuta
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu “, Cluj-Napoca – RO, Departament – Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Medicină Translațională
E-mail: