Educaţia medicală continuă

Educaţia medicală continuă, denumită EMC şi educaţia farmaceutică continuă denumită EFC constau în totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici şi farmacişti în vederea dobândirii, menţinerii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii nivelului de performanţă în fiecare domeniu de specialitate, a unei practici medicale şi farmaceutice de înaltă calitate şi a garantării siguranţei pacientului.

Managementul activităţilor de EMC, EFC este realizat de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul biologilor, biochimiştilor, chimiştilor din sistemul de sănătate din România, etc.

Activităţile de EMC şi EFC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC, credite EFC.

Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC.

Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.