Masterat - Cosmetologie

 

MASTERAT DE COSMETOLOGIE

 

DIRECTOR DE PROGRAM: Prof.dr. Mirela Moldovan

 

DURATA: 1 an, 60 credite ECTS

 

FORMA DE ORGANIZARE: cu frecvenţă

Dezvoltarea continuă a produselor cosmetice, atât sub aspectul compoziției și al formelor lor de prezentare, cât și sub aspectul nivelului lor de acțiune, justifică organizarea unui program de specializare postuniversitară, în domeniul formulării, preparării, analizării, testării produselor cosmetice noi.

 

OBIECTIVE

 

Obiective generale:

Pregătirea studenților în vederea dobândirii de cunoștințe teoretice și practice indispensabile exercitării activității în domeniul cosmetic; formulare de produse cosmetice și eliberare de produse cosmetice.

Formarea de specialiști capabili să gestioneze activitățile de la toate nivelele de dezvoltare a unui produs cosmetic, de la concepție până la comercializare (cercetare-dezvoltare, formulare, control, producție, legislație, marketing).

 

Obiective specifice:

Aprofundarea noțiunilor de biologie și fiziologie cutanată aplicată în domeniul cosmetic;

Aprofundarea cadrului legal actual referitor la produsele cosmetice și la utilizarea în siguranță a acestora.

Aprofundarea modului de dezvoltare a unui produs cosmetic (materii prime utilizate, principii de formulare , analiza și controlul calității produselor cosmetice).

Aprofundarea modului concret de aplicare a cunoștințelor în cadrul luării deciziilor în scop comercial.

Aprofundarea modului de formulare a recomandărilor în vederea rezolvării unor probleme concrete din domeniul cosmetic sau pentru ameliorarea unei afecțiuni dermatologice.

 

ADRESABILITATE

Absolvenți și profesioniști din domeniul farmaceutic și medical

Absolvenți ai studiilor cu profil de chimie, biologie.

Profesioniști din  companii care dezvoltă și comercializează produse cosmetice.

Profesioniști care lucrează în laboratoarele de cercetare și dezvoltare, în producție și în laboratoarele de control ale industriei cosmetice sau în laboratoarele de dezvoltare ale producătorilor de materii prime pentru produse cosmetice.

 

OPORTUNITĂȚI

Absolvenții acestui program de Master pot activa în unul din domeniile următoare:

Industria cosmetică (Cercetare-dezvoltare, Formulare, Producție, Control, Marketing)

Industria farmaceutică (dezvoltare de preparate dermatologice)

Industria chimică – fabricare de materii prime pentru cosmetologie

Laboratoare de testare a eficacității produselor cosmetice

Promovarea produselor cosmetice și dermatocosmetice

Organisme de reglementare pentru domeniul cosmetic

După absolvire și promovarea examenului de finalizare a studiilor se obține calificarea de specialist în cosmetologie, cu titlul de master, iar pe piața muncii poate fi practicată ocupaţia de  Farmacist cosmetică (ESCO)

 

COMPETENȚE

Consultanță și expertiză în domeniul produselor cosmetice: aplicarea metodelor și procedurilor specifice pentru cercetarea, dezvoltarea de noi produse și analiza produselor cosmetice; asigurarea calității și evaluarea produselor cosmetice.

Organizarea și monitorizarea activității în unitățile producătoare de produse cosmetice și laboratoarele de analiză a produselor cosmetice; depozitarea și distribuția produselor cosmetice.

Consultanță și expertiză în domeniul legislației produselor cosmetice: întocmirea documentației științifice și generale; notificarea produselor cosmetice.

Consultanță și expertiză în domeniul produselor cosmetice: alegerea materiilor prime și a ingredientelor active; rolul ingredientelor cosmetice și impactul acestora asupra pielii; modul de utilizare a produselor cosmetice, modul de organizare a spațiului de vânzare a produselor cosmetice.

Consultanță și expertiză în domeniul îngrijirii pielii; comunicarea cu pacientul pentru identificarea tipurilor de piele; identificarea nevoilor de îngrijire cosmetică; elaborarea unui protocol de îngrijire cosmetică personalizat.

 

DISCIPLINE CARE VOR FI STUDIATE ÎN CURSUL MASTERATULUI

Analiza produselor cosmetice

Bazele fiziologice şi biochimice ale pielii

Dezvoltarea produselor cosmetice

Metodologia cercetării experimentale

Fitocosmetologie

Reglementări în cosmetologie. Cosmetovigilența

Etică și integritate academică

Evaluarea toxicologică a produselor cosmetice

Marketingul în cosmetologie

Nutriția pentru o piele sănătoasă

Recomandarea produselor cosmetice

Stagiu practic de specialitate

 

LOCURI DISPONIBILE: 25

 

LIMBA DE PREDARE: limba română

 

DESFĂȘURAREA ADMITERII

Examenul de admitere la Masteratul de Cosmetologie cuprinde o probă scrisă și un interviu cu membrii comisiei de admitere. Proba scrisă constă într-un test de tip grilă cu întrebări din tematica anunțată. Interviul cu comisia de admitere se desfășoară imediat după proba scrisă.

Ponderea probelor: proba scrisă reprezintă 80% din nota finală, iar interviul reprezintă 20% din nota finală.

 

Modul de clasificare a candidaților: candidații vor fi clasificați în ordinea descrescătoare a notei finale obținute. Admiterea se face în limita locurilor aprobate, nota finală minimă pentru promovarea examenului de admitere este 6,00 (șase, 0%).

 

Departajarea candidaților cu medii egale situați pe ultimul loc se face în funcție de media obținută la proba scrisă. În cazul în care și aceasta este egală, departajarea se face în funcție de media obținută la examenul de licență. 

 

Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere

 TEMATICA

1. Anatomia și fiziologia pielii.

2. Bariera cutanată.

3. Microbiomul cutanat.

4. Tipuri de ten.

5. Cosmeceutice.

 

 BIBLIOGRAFIA

1. Kolarsick PA., Kolarsick MA, Goodwin C. Anatomy and Physiology of the Skin. Diponibil la https://www.ons.org/sites/default/files/publication_pdfs/1%20SS%20Skin%20Cancer_chapter%201.pdf

2. Proksch E, Brandner JM, Jensen JM. The skin: an indispensable barrier. Experimental Dermatology, 2008, 17: 1063 – 1072, disponibil la https://www.adf-online.de/wp-content/uploads/ADF_Perspectives_Proksch_Skin_Barrier_12_2008.pdf

3.1. Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA. The human skin microbiome. Microbiology. 2018; 16: 143 – 155;

https://www.nature.com/articles/nrmicro.2017.157.pdf

3.2. Sfriso R, Egert M, Voegeli R, Campiche R. Revealing the secret life of skin - with the microbiome you never walk alone. Int. J. Cosmet. Sci. 2020, 42, 116-126. doi.org/10.1111/ics.12594; disponibil aici.

4.1. Martini M.C. Introduction à la dermopharmacie et à la cosmétologie. Ed. Tec & Doc-Lavoisier, Paris, 2006.

4.2. Farage M.A. Understanding the Sensitive Skin Subject to Achieve a More Holistic Diagnosis. Cosmetics, 202, 8, 81. doi.org/10.3390/cosmetics8030081; disponibil la https://www.mdpi.com/2079-9284/8/3/81

5.1. Pandey A, Jatana GK, Sonthalia S. Cosmeceuticals. 2021 Mar 3. In: StatPearls Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021, disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544223/

5.2. Sotelo CG, Blanco M, Ramos P, Vásquez JA, Perez-Martin RI. Sustainable Sources from Aquatic Organisms for Cosmeceuticals Ingredients. Cosmetics, 2021,8,48.doi.org/10.3390/cosmetics8020048;  disponibil la https://www.mdpi.com/2079-9284/8/2/48