Studenți

 Această pagină reunește într-un tot unitar mai multe resurse puse la dispoziția studenților noștri prin serviciul de web al facultății. Le puteți accesa folosind legăturile de mai jos:

 

 

Dragi colegi studenți,

Vă informăm că cererile pentru obținerea adeverinței de student, a situației școlare sau motivarea absențelor se pot transmite electronic la decanat, accesând următorul link

Taxele pentru documentele solicitate online (duplicat situatie scolara, adeverinta pentru ambasada SUA etc), se vor achita obligatoriu in lei la casieria universitatii sau prin transfer bancar. Documentul care atesta efectuarea platii (ordin de plata sau chitanta) se va incarca in platforma la sectiunea DOCUMENTE SUPPORT PENTRU CERERE.

Informatiile pentru efectuarea viramentului sunt :

Beneficiar/Beneficiary/ Bénéficier:
UNIVERSITATEA DE MEDICINÃ ŞI FARMACIE „IULIU-HAŢIEGANU”
Cont IBAN/ IBAN Account/ Numéro de compte bancaire: RO10BTRL01301202964565XX;
Codul SWIFT/SWIFT CODE/SWIFT: BTRLRO22
Numele Bancii/ NAME OF THE BANK/ Nom de la banque : BANCA TRANSILVANIA
Adresa bancii/ ADDRESS OF THE BANK/ L’adresse de banque: Str. Eroilor Nr. 36, Cod 400129, Cluj-Napoca, Romania
Reprezentand/ REPRESENTING/Représentant: ex. Taxa duplicat situatie scolara/Fee for issuing duplicate academic record/Les frais pour la délivrance situation scolaire en double

 

 

Orar

Programarea examenelor în sesiune

Licență

Organizația studenților farmaciști

Ghidul bobocului farmacist

Ghidul bobocului nutriționist

Burse

Regulamente

Întrebări frecvente

Tutoriat

Asistenţă medicală şi psihologică

Mobilități ERASMUS

Biblioteca „Valeriu Bologa”

Librăria „Victor Papilian”

   Codul de Conduită Studențească
Sigla FF