Tutoriat

Tutoriatul reprezintă un program de sprijinire şi consiliere a studenţilor, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul universitar, a oferi îndumare în alegerea celor mai potrivite opţiuni didatice, culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti, având ca scop ameliorarea rezultatele şcolare. Sistemul tutorial încurajează comunicarea şi încrederea studenţilor faţă de Universitate şi mediul academic.


Studenţii vor fi încurajaţi să-şi prezinte problemele şi să solicite sprijinul tutorelui în principal pe cale electronică. Tutoriatul electronic, ca formă modernă de expresie a tutoriatului personal, va fi încurajat prin orice mijloc.

Lista tutorilor - an universitar 2019-2020

Lista tutorilor - an universitar 2020-2021

Lista tutorilor - an universitar 2021-2022

Lista tutorilor - an universitar 2022-2023

Obiective

Programul

Tutoriatul constă în activităţi de comunicare personală a tutorului cu studenţii care îi sunt afectaţi, fie prin întâlniri directe, fie pe cale electronică.
In timpul activitaţii sale, tutorele trebuie să fie comunicativ, să dea dovadă de răbdare şi interes, de disponibilitate de a înţelege probleme studentului, dând acestuia din urmă încredere în utilitatea demersului său.

Atributiile tutorilor de an

Obligaţiile tutorilor de an

Limitele activităţii tutoriale
Nu este de aşteptat ca: