Admitere 2019

Admitere 2019

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” organizează concurs de admitere pentru ciclul de licență, anul universitar 2019-2020, miercuri 24 iulie 2019, la următoarele programe de studiu în cadrul celor 3 facultăţi:

Facultatea de Medicină:

  • Medicină (cu durata studiilor de 6 ani) – 360 credite
  • Asistenţă Medicală Generală (cu durata studiilor de 4 ani) – 240 credite
  • Radiologie şi Imagistică (cu durata studiilor de 3 ani) -180 credite
  • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (durata studiilor de 3 ani) –180 credite

Facultatea de Medicină Dentară:

  • Medicină Dentară (cu durata studiilor de 6 ani) – 360 credite
  • Tehnică dentară (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite

Facultatea de Farmacie:

  • Farmacie (cu durata studiilor de 5 ani) – 300 credite
  • Nutriţie şi Dietetică (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite

 

Contestații la notă

 

Rezultate finale - Admitere 2019

 

Contestații la grilă

 

Grile corecte - Admitere 2019

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

Pentru candidații care au cerut anonimizarea rezultatelor,  se va afișa  doar CODUL DE CONCURS. Modul de calcul al codului de concurs poate fi consultat accesând acest link.

 

Repartizarea candidaților în săli

IMPORTANT!!!!

Candidaţii trebuie să fie prezenţi la săli la ora 8:30, având asupra lor cartea de identitate / paşaportul în termen de valabilitate, legitimaţia de concurs şi un pix. Numai cu actele de identitate menţionate anterior, candidații vor fi admiși în sala de concurs.

 

 

 

 

 

Situația înscrierilor - Admitere 2019 - 19 iulie 2019

 

ANUNȚ IMPORTANT

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se desfășoară în perioada 15 – 19 iulie 2019, între orele 8.00 și 16.00 în clădirea de pe Str. Gheorghe Marinescu, nr.23.

Condițiile de înscriere și documentele necesare se regăsesc în Ghidul admiterii 2019.

Pentru toţi candidaţii înscrişi, biroul de înscrieri eliberează o Legitimaţie de concurs. În ziua examenului, pentru a li se permite accesul în sala de examen, candidaţii au obligația de a avea asupra lor cartea de identitate sau paşaportul în termen de valabilitate şi legitimaţia de concurs.

În aceeaşi sesiune de admitere candidatul poate opta pentru o singură modalitate de admitere.

Înscrierile la concursul de admitere în UMF „Iuliu Haţieganu” se fac pentru un singur program de studiu.

 

 

Oferta educațională pentru anul universitar 2019 – 2020      

Domeniu Programul de studii universitare de licenta BUGET

TAXĂ

Români Rromi Rural
Medicină Medicină 300 0 0 20
Asistenţă Medicală Generală 50 0 0 50
Radiologie şi Imagistică 20 0 0 30
Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare 50 0 0 45
Medicină Dentară Medicină Dentară 83 1 0 16
Tehnică Dentară 30 0 0 20
Farmacie Farmacie 95 0 1 50
Nutriție şi Dietetică 20 0 0 30
TOTAL 650 261

 

Calendarul concursului de admitere pentru anul universitar 2019 – 2020

15 – 19 iulie: înscrierea candidaţilor
23 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
24 iulie: examen scris de admitere
24 iulie: în intervalul orar 12-14 - contestaţii la întrebări
24-25 iulie: afişarea rezultatelor
25 iulie: în intervalul orar 8 – 14 – contestaţii la notă
26 iulie: afişarea rezultatelor finale după contestaţii
26 iulie – 9 august: confirmarea locurilor

Probele de concurs se vor susţine din Tematica şi bibliografia pentru examenul de admitere 2019.

Consultați Ghidul admiterii 2019 pentru informațiile necesare privind alcătuirea dosarului de înscriere și desfășurarea concursului.

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail sau telefonic la următoarele nr. de tel.: 0264-597256  int. 2266, int. 2122.