Editura „Iuliu Hațieganu”

Editura a fost înființată în anul 1998 și funcționează în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, constituindu-se într-o unitate cu regim de autofinanțare. Editura este recunoscută de CNCSIS și asigură atribuirea de indice ISBN, ISSN și CIP. La Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu au fost publicate peste 500 de titluri de carte de specialitate și 8 titluri noi de reviste medicale.

Obiectul de activitate al editurii este prioritar adresat vieții universitare și științifice medicale și constă în editarea și tipărirea lucrărilor necesare învățământului, promovării cunoașterii științifice, precum și pentru terți.

Domeniile de editare și tipărire cuprind cursuri universitare, manuale, îndrumătoare și ghiduri de practică medicală, broșuri, reviste științifice, monografii și tratate.

COLEGIUL REDACȚIONAL

Prorector Cercetare și Evaluare Științifică
Prof. Dr. Mihaela Băciuț

Prodecani responsabili cu Activitatea Didactică
Prof. Dr. Clichici Simona (Medicină)
Prof. Dr. Kiss Bela (Farmacie)
Conf. Dr. Lucaciu Ondine Patricia (Medicină Dentară)

Persoane de contact

Livia Lupea
Str. Moților nr. 33
Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40-264-596089
E-mail:

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

Solicitarea editarii se face pe baza unui formular de cerere. Cererea completată se adresează directorului Editurii prin email sau în formă tiparită (vezi datele de contact), însoţită de aprecierea a 2 referenţi de specialitate. Directorul Editurii va supune cererea aprobării Colegiului de Redacţie.
Condiţiile de redactare a cursurilor pentru studenţi finanţate de Universitate au fost stabilite prin Hotărârea Biroului de Senat nr. 11/30.03.2010 şi sunt următoarele:

Editarea se realizează pe baza unui contract sau convenţie de tiparire încheiat cu editura, respectiv cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu".
Pentru detalii tehnice legate de apariţia publicaţiilor, vă rugăm să vă adresaţi editurii.

 

Formularul CIP se poate descărca accesând acest link.