Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii între sedinţele de Senat.
Consiliul de Administraţie este alcătuit din: Rector , prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor.
La şedinţele Consiliul de Administraţie, rectorul poate invita şi alte persoane din conducerea academică şi administrativă a universităţii.

Componenţa Consiliului de Administraţie
Prof. dr. Alexandru Irimie - Rector
Prof. dr. Grigore Băciuţ - Prorector
Prof. dr. Silviu Albu - Prorector
Prof. Dr. Ioan Coman - Prorector
Prof. dr. Dan Dumitraşcu - Prorector
Prof. dr. Felicia Loghin - Prorector
Prof. dr. Radu Badea - Director CSUD
Prof. dr. Anca Buzoianu - Decan Facultatea de Medicină
Prof. dr. Radu Septimiu Câmpian - Decan Facultatea de Medicină Dentară
Prof. dr. Gianina Crişan - Decan Facultatea de Farmacie
Silviu Corpodean - Director General Administrativ
Stud. Răzvan Nastasă - reprezentant studenţi

Invitaţi
Prof. dr. Ioan Ștefan Florian - Președinte Senat
Mircea Jorj - Director Direcţia Secretariat General şi Juridic
Prof. dr. Cosmin Puia – Director Departamentul Studenți Străini
Loredana Szakacs – Consilier juridic