• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Educational Offer

  Our Faculty has 4 undergraduate study programs: MEDICINE with an equivalent of 360 ECTS: Graduate degree in Medicine (doctor - physician),
  Read More
 • Curriculum

  The main elements that define education in the Faculty of Medicine are merged on this page. Use the following buttons
  Read More
 • Study Guides

  This application allows students to read the Study Guides  of the groups in which they are registered in the current
  Read More
 • Departments

  The Faculty of Medicine is divided into 12 departments and 69 disciplines.Departments are headed by Department Managers, assisted by the
  Read More
 • Simulation Centre

    Aim The Simulation and Practical Skills Center at the "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy offers great learning
  Read More
 • Students

  This page gathers several resources available to our students through the faculty web service. You can access them by using
  Read More
 • Regulations

  The main regulations for students and teachers of the Faculty of Medicine are merged on this page. Obeying these regulations
  Read More
 • FAQ

  The most common questions asked by our students are already answered on this page. This section of the website is
  Read More
 • Titles

  The latest ads from the Faculty of Medicine are displayed on this page, the rest can be found by visiting
  Read More

ASISTENŢĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ ÎN TERAPIE INTENSIVĂ

Metodologia de admitere la acest program de masterat include:

1.      Examen scris tip grilă (MCQ)  cu întrebări din materia de ATI predată în cursul facultaţii,

2.      Interviu cu comisia de examen care va include şi întrebări într-o limbă de circulaţie internaţională,

3.      Dovezi ale activităţii ştiinţifice.

La dosar vor fi anexate dovezile activităţii ştiinţifice a candidatului, dacă acestea există (copii ale programelor de simpozioane/congrese la care s-au prezentat lucrări, articole publicate în calitate de autor sau co-autor) şi care vor aduce candidatului un bonus de 10% la media finală şi dovezi ale absolvirii/frecventării unui curs de limbă străină de circulaţie internaţională dacă este cazul sau alte dovezi de cursuri/masterate anterior absolvite care vor folosi la departajarea candidaţilor cu medii egale.

La calculul notei finale se va lua în considerare nota de la testul scris, nota obţinută la interviul cu comisia de examen, nota din facultate şi activitatea ştiinţifică.

4.      Ponderea probelor, modul de calculare a notei finale, modul de clasificare a candidaţilor, limite.

-        Examenul scris – 40%

-        Interviu – 40%

-        Media din facultate – 10 %

-        Activitate ştiinţifică – 10%

Clasificarea se va face în ordinea mediilor.

Numărul maxim de locuri este 15.

Examenul scris are prioritate la departajarea candidaţilor cu medii egale la celelalte probe.

Media minimă de admitere la studiile de masterat este 6,00.

Orice notă sub nota 5,00 la una din probele de examen este eliminatorie.

Bibliografia:

1.      Ionescu d., Mărgărit S., Manual de anestezie-terapie intensivă pentru asistenţii medicali. Ed. Medicală Universitară „ Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2013.

2.      Suportul de curs al Disciplinei ATI I, destinat asistenţilor medicali.

3.      Ionescu D. Noţiuni de anestezie şi terapie intensivă pentru AML. Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.

4.     Smeltzer S., Barre B., (11th ed) Brunner&Suddarth’s Medico-Surgical Nursing, Lippincott, Williams&Wilkins Philadelphia, 2008 (sau editii ulterioare).

MED