Print this page

Oltean Simona

  Activitate didactică:
  • Stagii cu studenții Facultății de Medicină Generală (linia română şi engleză an VI) și cu studenții Facultății de Medicină Dentară ( an V)
  • Colaborator la elaborarea cursului catedrei " Boli Infecţioase" (autor al capitolelor "Pneumonia cu Mycoplasma" şi „Dizenteria") şi a manualului "Lecture Notes on Infectious Diseases" („Infections with varicella-zoster virus", „Mumps" şi „Herpes simplex virus infections")
  • Îndrumător științific pentru elaborarea tezelor de licență
  • Colaborator la cursurile postuniversitare sustinute sub coordonarea D-nei Sef l.Dr. Adriana Slavcovici: „Cum evaluam şi cum tratăm bolnavul cu patologie infecțioasă" şi „Antibioticoterapia şi rezistența la antibiotice în patologia infecțioasă la copil"

  Activitate profesională: medic specialist în specialitatea Boli Infecțioase

  Activitate de cercetare:
  • Doctor în medicină cu teza de doctorat „Explorarea răspunsului inflamator sistemic în sepsis"
  • 2 granturi de cercetare încheiate: Grant CNCSIS tip TD, cu Titlul: Noi biomarkeri in sepsis şi Grant NATO prin: NATO Programme SECURITY THROUGH SCIENCE - Reintegration Grant. Titlul: Novel approaches in the rapid diagnosis and prognosis of severe infections and sepsis
  • Domenii de interes: infecțiile sistemice, studiul inflamației – reflectate în 8 articole publicate în jurnale indexate ISI (3 în calitate de prim autor şi 5 ca şi coautor)

  Additional Info

  • Grad didactic: Asistent
  • Telefon: 0364130111 / 0264594655
  • Adresă email:
  Read 6866 times