Măluțan Andrei

Activitate didactică cu studenţii Facultăţii de Medicină (anul VI Medicină, AML, Moaşe), stagii și lucrări practice atât în cadrul Clinicii de Obstetrică-Ginecologie "Dominic Stanca", dar și în cadru Centrului de Aptitudini și Abilități al Universității. Implicare în activitatea de tutoriat prin coordonare lucrări de licenţă, stimularea activităţii de cercetare a studenţilor. Implicare în elaborarea de materiale didactice.
Activitate de cercetare prin participarea în cadrul unor granturi de cercetare câştigate prin competiţie. Implicarea cu proiecte de cercetare în cadrul competițiilor interne organizate de universitate, finalizate prin elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste cotate ISI sau BDI. Comunicarea rezultatelor cercetării la manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale. Implicarea studenților în activitatea personală de cercetare.
Activitate medicală, ca medic specialist obstetrică-ginecologie, în cadrul Clinicii de Obstetrică-Ginecologie "Dominic Stanca". De asemenea, dețin atestat de studii complementare în ecografia obstetricală și ginecologică, urmând pregătirea în vederea obținerii atestatului de studii complementare pentru laparoscopia în chirurgia ginecologică, colposcopie și histeroscopie.

Additional Info

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Telefon: 0264596893
  • Adresă email:
Read 11080 times