Boli infecțioase

Boli infecțioase

Adresa: Str. Iuliu Moldovan, Nr. 23 
Telefon: 0364130111
Fax: 0264593105

Şef de disciplină: Conf. Dr. Mihaela Sorina Lupșe
e-mail:

Corpul academic al disciplinei este format din 16 cadre didactice (1 profesor, 5 șefi de lucrări şi 10 asistenți univesitari).
Disciplina iși propune să promoveze excelenţa în domeniul învăţământului prin elaborarea de programe de studiu în bolile infecțioase prin intermediul cărora însuşirea patologiei infecţioase să devină accesibilă atât studenţilor Facultăţii de Medicină (an VI), Asistență Medicală Generală (an III), studenţii  Facultății de Medicină Dentară (an V) cât și pentru rezidenții de boli infecțioase.
Programele de învâtământ sunt continuu adaptate problematicii de boli infecţioase şi tropicale predate pe plan național şi european incluzând cursuri interactive, stagii clinice şi sedinţe de prezentări de cazuri prin intermediul cărora este asigurat caracterul aplicativ și practic al procesului educațional. Activitatea în cadrul stagiilor se bazează pe Caietul de abilități practice al studenților elaborat la nivelul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj.
In cadrul disciplinei există un cerc științific "Prezent și viitor în bolile infecțioase" prin intermediul căruia este facilitată activitatea de cercetare a studenților, rezidenților și medicilor specialiști. Domeniile de cercetare sunt variate și de mare interes actual: hepatitele acute virale, sepsisul bacterian și viral, boala Lyme, infecții sistemice la gazde imunocompetente sau cu imunodeficiență, infecții cardiovasculare, antibioticele și rezistența la antibiotice. Activitatea de cercetare a studenților este finalizată prin redactarea şi susţinerea lucrării de licență.
In cadrul disciplinei se derulează continuu cursuri postuniversitare având ca și adresabilitate medici şi rezidenţi ai diferitelor specialităţi in cadrul cărora patologia infecţioasă ocupă un loc important. Aceste cursuri permit dezvoltarea profesională a medicilor, asigurând o educaţie medicală continuă.
Disciplina dr Boli Infecţioase este intr-un proces de dezvoltare continuă atât pe plan didactic (toate cadrele didactice sunt fie doctori în medicina fie doctoranzi, având o pregatire pedagogică continuă inclusiv participare cursul Brigton) cât şi o infrastructură modernă (amfiteatru spațios recent renovat dotat cu tehnică performantă, laborator clinic la nivel european și saloane bine dotate corespunzător standardelor naționale).

 

Print

 

Lista alfabetică a personalului