Conducere - Facultatea de Farmacie

Decan

Prof. Dr. Gianina Crișan

DecanFarma

Date de contact:
E-mail:

Adresă: str. Louis Pasteur nr. 4 A etaj 2
Telefon: 0264 597 256 interior 2116

Prodecan responsabil de activitatea didactică
Prof. Dr. Mariana Palage
E-mail:

Adresă: str. Louis Pasteur nr. 4 A etaj 2
Telefon: 0264 597 256 interior 2116

Prodecan responsabil de activitatea de cercetare științifică
Prof. Dr. Laurian Vlase
E-mail:  

Adresă: str. Louis Pasteur nr. 4 A etaj 2
Telefon: 0264 597 256 interior 2116

Prodecan responsabil de activitatea administrativă
Conf. Dr. Mirela Moldovan
E-mail:

Adresă: str. Louis Pasteur nr. 4 A etaj 2
Telefon: 0264 597 256 interior 2116

Administrator şef facultate
Mihai Gudea
Adresă: Str. Louis Pasteur nr. 4/A, etj.2 cam.1
Telefon: 0264 597 256 interior 2240
e-mail:

Consiliul Facultății de Farmacie

Prof. Dr. Marcela Achim
Prof. Dr. Gianina Crişan
Prof. Dr. Ofelia Crişan
Prof. Dr. Cristina Adela Iuga
Prof. Dr. Felicia Loghin
Prof. Dr. Doina Miere
Prof. Dr. Cristina Mogoșan
Prof. Dr. Ilioara Oniga
Prof. Dr. Radu Oprean
Prof. Dr. Mariana Palage
Prof. Dr. Laurian Vlase
Conf. Dr. Mirela Moldovan
Conf. Dr. Smaranda Oniga
Şef Lucr. Dr. Rareș Iovanov
Şef Lucr. Dr. Carmen Pop
Prof. Dr. Cecilia Cristea (invitat permanent)
Ionuț Alexandru Trif - Președinte OSF student anul 5 Farmacie RO
Petra Lia Sîrbu - student anul 5 Farmacie RO
Anca Ioana Moga - student anul 4 Farmacie RO
Daniel Ungureanu - student anul 3 Farmacie RO
Wajdi Driss - student anul 4 Farmacie FR (observator)
Teodora Rădulescu - student anul 2 ND (observator)

 

Sigla FF