Conducere - Facultatea de Medicină

Consiliul Facultăţii de Medicină

Consiliul este forul superior de conducere al facultăţii şi are în componenţa sa 30 cadre didactice şi 10 studenţi, inclusiv reprezentanți ai studenților străini. La şedinţele Consiliului sunt invitaţi permanenţi directorii de departament care nu sunt membri de drept ai Consiliului şi reprezentanţi ai medicilor rezidenţi.
Conducerea executivă a facultății este realizată de către Decanul facultății şi de cei 5 prodecani. Decanul are responsabilitatea întregii activităţi din facultate şi reprezintă facultatea în cadrul universităţii şi în afara ei.

 

 

Biroul de Consiliu al Facultății de Medicină

Decan

5C8A6356

Prof. dr. Șoimița Mihaela Suciu

Date de contact: e- mail:
Program audiențe: Joi: 14-16

Prodecan activitate ştiinţifică:
Conf. dr. Dana Crișan
Date de contact: e- mail:  
Program audiențe: miercuri: 13-14

Prodecan management, dezvoltare academică și probleme ale studenților:
Conf. dr. Sorin Crișan
Date de contact: e- mail:  
Program audiențe: Miercuri: 14-15

Prodecan responsabil cu activitatea didactică:
Prof. dr. Simona Valeria Clichici
Date de contact: e- mail:
Program audiențe: Marți: 13 - 14

Prodecan responsabil cu evaluarea și asigurarea calității:
Prof. dr. Olga Orasan
Date de contact: e- mail:  
Program audiențe: Vineri: 13 - 14

Prodecan relații internaționale și studenți străini:
Prof. dr. Anca Simona Bojan
Date de contact: e- mail:
Program audiențe: Miercuri: 14 - 15

Administrator șef al facultății:
Ing. Goga Augustin
Adresa: str. Marinescu nr. 23, parter, cam. 6
Telefon: 0374-834204
E-mail:

Ec. Ioana Vasiliu Stolworthy
Adresa: Str.Louis Pasteur Nr. 4, et. I, camera 1
Telefon: 0374-834303
E-mail:  

Secretar șef facultate:
Anna Andrea Boleman
Adresa: str. Marinescu nr. 23, parter, cam. 6

Telefon: 0374834114
e-mail:

MED