Cuvântul Decanului

De peste 140 de ani, Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca și-a adus contribuția la îngrijirea sănătății oamenilor, formând zeci de generații de medici valoroși și devotați profesiunii alese.

Numele nostru este un brand al orașului în care trăim, iar modul în care acest nume este perceput de comunitate este rezultatul anilor de eforturi și dăruire a dascălilor și totodată a absolvenților și studenților școlii de medicină clujene.

Facultate modernă și dinamică, Medicina clujeană se individualizează printr-o ofertă educațională atractivă: patru programe de studiu la nivelul licență, treisprezece masterate, o școală doctorală remarcabilă și toate specializările pentru rezidențiat, misiunea echipei de conducere fiind creșterea permanent a calității actului didactic și implicit a actului medical. Ca un atu suplimentar al școlii noastre, trebuie menționat faptul că Facultatea de Medicină clujeană este printre puținele instituții din lume care oferă o specializare în trei limbi, respectiv medicina în română, engleză și franceză.

Datorită mobilității profesionale a absolvenților noștri, adaptarea educației medicale la cerințele moderne ale serviciilor de sănătate devine un deziderat fundamental. Într-o societate globalizată, unde concurența acerbă obligă la practicarea standardelor de maximă exigență, formarea medicilor trebuie să urmeze două coordonate majore: dobândirea expertizei profesionale și a abilităților practice necesare, și în paralel, obținerea unor competențe superioare de co- municare, grefate pe o etică profesională ireproșabilă.

Suntem convinși cu toții de necesitatea progresului continuu, precum și de competiția existentă între facultățile similare pe piața modernă a educației. Conștiința concurențială va face diferența. O diferență fundamentală care ne va permite să rămânem lideri în plan național şi să aspirăm la o relevanță cât mai pregnantă la nivelul Europei Est-Centrale.

Mândri de tradiția și de prezentul nostru, încrezători în viitor, vă invităm să ne descoperiți.

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu



7