lundi, 03 septembre 2018 16:36

Transferuri la Facultatea de Medicină

Pentru anul universitar 2018-2019 sesiunea de transferuri la Facultatea de Medicină este în perioada 03.09.2018 – 12.09.2018. Rezultatele se vor afişa la avizierul Facultăţii de Medicină la data de 24.09.2018.

Documentele necesare la dosarul de transfer sunt :

  • Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine
  • Planul de învăţământ
  • Programa analitică
  • Certificat de competență lingvistică dupa caz
  • Certificat medical conform specificului programului de studiu
  • Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnata de decanul facultatii

Important: Se pot transfera la Facultatea de Medicină studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 9,00.

La UMF Cluj se pot transfera studenţii unor instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, conform Legii Educaţiei nr 1/2011 şi a Cartei universitare în vigoare.

Taxele de transfer sunt cele stabilite în Anexa-Taxe aprobată prin Hotarârea de Senat nr. 7 din 17.07.2018, pct. 3, după cum urmează:

- taxă de transfer de la U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca la alte universități - 300 lei.

- taxă de transfer de la alte universități la U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca – 200 lei.

Taxa de transfer poate fi plătită la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" (str. Louis Pasteur, nr. 4A, parter, cam. 2, intre orele 8.00-14.30).

Numărul de locuri disponibile pentru transferuri la Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2018-2019, este următorul:

Anul de studiu 2018 – 2019 Numărul de locuri disponibile
Anul II – Medicina – limba română 10
Anul II – Medicina – limba engleză 6
Anul II – Medicina – limba franceză 3
Anul II – Asistenţă medicală generală 1
Anul II – Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 2
Anul III – Medicina – limba română 7
Anul III – Medicina – limba engleză 20
Anul III – Medicina – limba franceză 8
Anul III– Asistenţă medicală generală 2
Anul IV– Medicină - limba română 4


Dosarele de transfer se depun la decanatul Facultăţii de Medicină, Str. Louis Pasteur nr. 4A, et 1, biroul 10.

Date de contact

Meseşan Valeria

Telefon: 0374-834.114

Lu 24198 fois