lundi, 25 octobre 2021 14:24

Conferință online-"Clasificarea și ierarhizarea universităților”

În atenția comunității academice

Stimate cadre didactice,

vă adresăm invitația de a participa la conferința on-line „Clasificarea și ierarhizarea universităților” susținută de prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu (Universitatea din București) și organizată în cadrul proiectului CNFIS FDI – 2021 – 0537 EPE – Eficientizarea proceselor educaționale la UMFCN (coordonator: prorector prof. dr. Radu Oprean).

Lazăr Vlăsceanu este profesor și cercetător în cadrul Catedrei de Sociologie de la Universitatea din Bucureşti, a fost director adjunct al Centrului European UNESCO pentru Învăţământul Superior (UNESCO-CEPES) în perioada 1992-2007, membru în Consiliul ARACIS (2009-2013), în prezent fiind membru în Consiliul General al CNATDCU. Are o vastă activitate de cercetare în domeniul sociologiei și al sociologiei educației, cu accent asupra elaborării și aplicării de politici publice care vizează guvernarea și managementul învățământului superior.

Conferința se va desfășura online miercuri, 27 octombrie 2021, începând cu ora 17.30, pe MS Teams UMF Iuliu Hațieganu. Pentru conectare, vă rugăm să accesați acest link.

Prorector,
Prof. dr. Radu Oprean

Lu 3951 fois