vendredi, 28 octobre 2022 12:02

Precizări Competiție PNRR apel de proiecte pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare

Stimate cadre didactice / cercetători,

Referitor la apelul pentru Investiția 8 - Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, din cadrul Componentei 9 - Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, revenim cu următoarele precizări:

Cererea de aprobare în Consiliul de Administrație si fișa proiectului, vor fi pregătite pentru Consiliul de Administație de marti, 01.11.2022 și vor fi întocmite în limba română de către Responabilul de proiect din partea UMF/Împuternicit Director de proiect străin, în baza unei împuterniciri a Directorului de proiect(nu este cazul în acest moment notarială).

În completare la cerere și fișa de proiect se vor atașa umătoarele documente:

  • Împutenicirea directorului de proiect pentru Responabilul de proiect din partea UMF/Împuternicit al Directorul de proiect
  • CV-ul directorului de proiect străin care va conține documentele justificative conform criteriilor de eligibilitate din ghid
  • Declarație pe propria răspundere a Responabilului de proiect din partea UMF/Împuternicit al Director de proiect privind respectarea criteriilor de eligibilitate din ghid (model orientativ atașat)
  • Declarație pe propria răspundere a Directorului de proiect prin care declară disponibilitatea pentru a fi angajat cu o normă de minimum 75% dintr- o normă întreagă, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor Ghidului aplicantului (inclusiv contractul de finanțare), pe întreaga perioadă a implementării proiectului (model orientativ atașat, se poate atașa și în limba engleză)

Având în vedere că toate documentele se incarcă în platforma PNRR în format pdf, fiind obligatorie și semnatură digitală autorizată, precizăm că toate documentele se vor încarca de către Departamentul de Cercetare și Inovare, transmiterea acestora se va face pâna în data de 14.11.2022, ora 8.00, pe adresa de email:  

Anexele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vor fi semnate olograf înainte de a fi scanate și transmise pe email.

Cu deosebită considerație,
Echipa DepCDI

 

Lu 2355 fois