Miercuri, 18 Mai 2016 15:44

Informații referitoare la practica clinică de specialitate

Informații referitoare la PRACTICA MEDICALĂ DE SPECIALITATE

Ce este practica medicală de specialitate?
Practica medicală de specialitate este o activitate didactică obligatorie în curriculum-ul Facultății de Medicină, începând cu anul I și până în anul V.

Care este durata și perioada de desfășurare a practicii clinice de specialitate?
Conform Planului de învățământ, numărul de ore de practică de vară este de 90 de ore pentru anul I, 120 de ore pentru anul III și de 100 de ore pentru fiecare din anii II, IV şi V.

Pentru a acoperi cele 90-120 de ore, practica de vară se desfășoară pe o perioadă de 4 săptămâni: 4,5 ore/zi pentru anul I, respectiv 5, 6 ore/zi pentru ani II-V.

În legătură cu durata stagiul de practică medicală de specialitate, primează numărul de ore efectuate și nu numărul de zile: 90 de ore pentru anul, 120 de ore pentru anul III și 100 de ore pentru fiecare din anii II, IV şi V. De exemplu, dacă un student de anul II efectuează 5 ore de practică/zi, stagiul de practică va dura 20 de zile; în schimb dacă efectuează 8 ore de practică/zi, stagiul de practică va dura 13 zile.

Practica medicală de specialitate se poate desfășura în perioada 07.07 - 15.09.2017, și poate să înceapă în orice zi de luni din perioada mai sus menționată (de exemplu, pentru a efectua 100 de ore de practică cu 8 ore de practică/zi, activitatea trebuie începută cel târziu în data de 30 august 2016).

PRACTICA DE VARĂ NU SE POATE DESFĂȘURA ÎN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR.

Convenția-cadru privind efectarea stagiilor de practică

Convențiile-cadru se pot descărca de pe site-ul Facultății de Medicină. Ele vor fi semnate de partenerii de practică (medici de familie / manageri de spitale), de student și apoi de reprezentantul UMF.

Convenția-cadru de stagiu de practică medicală trebuie depusă/trimisă în original, împreună cu celelalte documente, până la data de 18 septembrie.

Unde se desfășoară practica medicală de specialitate?
Practica medicală de specialitate se desfășoară în unități medicale din Cluj-Napoca sau în alt oraș din țara de origine a studentului.

Studenții anilor I și V își desfășoară practica medicală de specialitate în cabinete de medic de familie, din Cluj-Napoca sau orașe din țara de origine a studentului.

Studenții anilor II - IV își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții clinice din Cluj-Napoca sau orașe din țara de origine a studentului, cu condiția semnării unui acord între UMF „Iuliu Hațieganu” și unitatea sanitară respectivă (de stat sau privată).

Studenții anilor II și III își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții clinice cu profil medical. Specialitățile care se încadrează în această categorie sunt: medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, hepatologie, neurologie, psihiatrie, hematologie, pneumologie, nefrologie, diabet zaharat, boli de nutriție, endocrinologie, boli infecțioase, dermatologie, pediatrie, oncologie medicală, reumatologie, reabilitare medicală, geriatrie, ATI, medicină de urgență, alergologie-imunologie, farmacologie clinică.

Studenții anului IV își desfășoară practica medicală de specialitate pe secții clinice cu profil chirurgical. Specialitățile care se încadrează în această categorie sunt: chirurgie generală, chirurgie oncologică, ortopedie-traumatologie, neurochirurgie, ORL, chirurgie pediatrică, oftalmologie, chirurgie cardiovasculară, obstetrică-ginecologie, chirurgie toracică, urologie, chirurgie plastică, chirurgie orală și maxilofacială.

ATENȚIE! Efectuarea stagiului de practică într-o specialitate neaprobată pentru anul respectiv de studiu, duce la invalidarea stagiului de practică medicală de specialitate (de exemplu, dacă un student de anul II efectuează stagiul de practică pe o secție clinică cu profil chirurgical stagiul va fi invalidat).

Cine poate fi îndrumător de practică?

Îndrumătorii de practică medicală de specialitate trebuie să fie medici specialiști.

Care sunt obiectivele educaționale ale practicii clinice de specialitate?
Obiectivele educaționale pentru practica medicală de specialitate sunt prezentate în Caietul de practică medicală pentru studenții Facultății de Medicină.

Care sunt manoperele pe care studentul trebuie să le efectueze în cursul practicii medicale de specialitate?
Manoperele medicale pe care fiecare student va trebui să le efectueze în timpul stagiului de practică medicală de specialitate sunt prezentate în Caietul de practică medicală pentru studenții Facultății de Medicină.

Câte credite numără practica medicală de specialitate?
Pentru această activitate studenții vor primi 2 credite pe an.

Cum este evaluată practica medicală de specialitate?
Practica medicală de specialitate este notată cu calificativul admis/respins de către o comisie numită de către Consiliul Facultății de Medicină. Notarea și acordarea creditelor se fac în perioada 19 septembrie – 30 septembrie.

Ce documente trebuie depuse în vederea evaluării practicii medicale de specialitate?
Fiecare student va depune/trimite Decanat, până la data de 18 septembrie, următoarele documente:
1. Fișa de verificare a manoperelor efectuate (din Caietul de practică medicală de specialitate) conform cerințelor anului universitar în curs (vezi punctul 4: portofoliul de activități din Caiet).

2. Portofoliul de activitate (vezi Convenția-cadru).

3. Fișa de evaluare completată și semnată de către medicul specialist îndrumător/tutorele de practică.

4. Convenția-cadru semnată de către managerul instituției unde se efectuează practica, șeful secției și medicul îndrumător/tutorele de practică; NU uitați să fie completată rubrica referitoare la specialitatea îndrumătorului. În cazul studenților din anul I și V, convenția-cadru va fi semnată de medicul de familie îndrumător al practicii medicale.

Cum se depun / trimit documentele?
1)      Personal la Decanatul Facultății de Medicină, Pasteur 4, et I, Cluj-Napoca, Romania
SAU
2)      Poștă electronică pe adresa de mail specifică pentru practica medicală de specialitate pe an și limbă de studiu; se trimit documentele completate, semnate și scanate.

 

Convențiile de practică de vară pentru anul universitar 2016-2017

Medicină - Română

Convenție de practică anul I
Convenție de practică anul II
Convenție de practică anul III
Convenție de practică anul IV
Convenție de practică anul V

Asistență Medicală Generală

Convenție de practică-cabinet-anul I
Convenție de practică-cabinet-anul II
Convenție de practică-cabinet-anul III
Convenție de practică-spital-anul I
Convenție de practică-spital-anul II
Convenție de practică-spital-anul III

Pentru informații legate de practica de vară la specialitatea Asistență Medicală Generală accesați acest link

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Convenție de practică-cabinet-anul I
Convenție de practică-cabinet-anul II
Convenție de practică-spital-anul I
Convenție de practică-spital-anul II

Radiologie și Imagistică

Convenție de practică-cabinet-anul I
Convenție de practică-cabinet-anul II
Convenție de practică-spital-anul I
Convenție de practică-spital-anul II

 Pentru informații legate de practica de vară la specialitatea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, precum si pentru Radiologie și Imagistică accesați acest link

 

Accesat de 17259 de ori

Selecție - anunțuri