Marți, 26 Iulie 2016 07:52

Metodologia de admitere la masteratul „Cercetări Avansate în Investigaţia Criminalistică şi în Medicina Legală” pentru anul universitar 2020 – 2021

Admiterea la masterat se organizează de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Înscrierea la concursul de admitere necesită întocmirea dosarului de admitere, iar la admitere se pot înscrie absolvenţi de facultate care au promovat examenul de licenţă la diferite facultăţi cum ar fi: medicină, medicină dentară, farmacie, biologie, psihologie, chimie, drept, poliţie, medicină veterinară, absolvenţi care trebuie să demonstreze aptitudini pentru acest masterat.

Forma de şcolarizare: zi, cu frecvenţă.

Numărul maxim de studenţi propuşi pentru şcolarizare: 20 (studenţii îşi vor desfăşura activitatea teoretică într-o serie, şi activitatea practică în 2 grupe a câte 10 studenţi masteranzi). Masteratul Cercetări Avansate în Investigaţia Criminalistică şi în Medicina Legală va şcolariza în fiecare an un număr de studenţi conform Hotărârii Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, organizaţi pe grupe de studiu practic, astfel subvenţionaţi de Ministerul Educaţiei Naţionale – locuri bugetate, precum şi cu taxe de şcolarizare – locuri cu taxă.

Examenul de admitere:

  • probe: un interviu (cu evaluare admis/respins) şi un examen scris desfăşurat timp de 60 minute (20 de întrebări tip grilă cu răspunsuri multiple din tematică, respectând bibliografia indicată)

§     tematica: conform anexei „Tematica şi bibliografia admiterii”

§     bibliografia: conform anexei „Tematica şi bibliografia admiterii”.

Ponderea probelor: la examenul scris se vor prezenta doar candidaţii admişi în urma interviului, iar clasificarea candidaţilor se va face în ordine descrescătoare a notei obţinute la examenul scris.

Criterii minime de selecţie la interviu:

§  prezentarea unui CurriculumVitae şi a unei Scrisori de Motivaţie

§  interviu cu o comisie formată din cadre didactice din echipa de pregătire interdisciplinară.

Limite: nota minimă necesară pentru admitere este nota 5,00.
Admiterea va avea loc în data de 29 septembrie 2020, orele 17.00, în sala de curs John Wrigglesworth de la Disciplina de Biologie Celulară şi Moleculară (Str. Pasteur nr. 6, clădirea veche, etaj 5).


AnexăTEMATICA ADMITERII LA MASTERATUL

CERCETĂRI AVANSATE ÎN INVESTIGAŢIA CRIMINALISTICĂ ŞI ÎN MEDICINA LEGALĂ

  

TEMATICA ADMITERII:

 
1.     Noţiuni generale despre celule

2.     Bazele moleculare ale organizării chimice a celulei

3.     Structura ADN

4.     Proiectul genomului uman

5.     Medicina legală. Bazele istorice, epistemologice, sociale şi juridice

6.     Dreptul în slujba medicinei (dreptul medical)

7.     Malpraxis-ul

8.     Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanelor

9.     Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege

10.  Medicină judiciară – cadrul nozologic

11.  Malpractica medicală şi elemente de bioetică

   

  BIBLIOGRAFIE:1.     Benga Gh., Introducere în Biologie Celulară şi Moleculară, Ed. Medicalã Universitară, Cluj-Napoca, 2005, p.5-13.

2.     Covic M., Ştefănescu D., Sandovici I., Genetică Medicală, Ed. Polirom, Iaşi, Ediţia a II-a, 2011, p.23-31.

3.     Astărăstoae V., Stoica O., Genetică versus Bioetică, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p.24-52.

4.     Scripcaru Gh., Astărăstoae V., Scripcaru C., Medicină Legală pentru jurişti, Ed. Polirom, Iaşi, 2005, p.11-37.

5.     Perju-Dumbravă D., Martiş D., Curs de medicină judiciară şi legislaţie medicală, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2008, p.7-41; p.101-111.

6.     Dermengiu D., Curcă G.C., Gheorghiu V., Popescu I., Gorun G., Bărbări L., Curs de Medicină Legală, Ed. Universitară, Bucureşti, 2005, p.239-257.

 

 

Accesat de 22259 de ori

Selecție - anunțuri