Joi, 06 Iulie 2017 15:56

Admitere masterat Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice

Proba scrisă va fi desfăşurată sub forma unui test grilă cu 20 întrebări cu răspunsuri multiple cu durata de 1 oră, din tematica de concurs. 

Ponderea probelor: proba scrisă reprezintă 100% din nota finală.
Modul de clasificare a candidaţilor: candidaţii se vor clasifica în ordinea descrescătoare a notei finale.
Limite: nota minimă necesară pentru admitere este nota 5.

Accesat de 8680 de ori

Selecție - anunțuri