Joi, 06 Iulie 2017 15:56

Admitere masterat Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice

Date admitere: Perioada de înscriere : 25- 29 septembrie 2017, între orele 9,00 – 14,00 , la Decanatul Facultăţii de Medicină, Str. Pasteur nr. 4, et. 1, cam. 6.

Admiterea va avea loc in data de 02.10.2017, ora 8,30 la Spitalul de Recuperare, str. Viilor nr. 46-50

Comisie: Preşedinte – Conf. dr. Ioan Onac

               Membrii:   - Şef lucr. dr. Rodica Ungur

                                   Şef lucr. dr. Irsay Laszlo

                                   Şef lucr. dr. Ileana Moica Borda

     Membru supleant: Şef lucr. dr. Viorela Mihaela Ciortea

                 Secretar comisie: Asist.univ.dr. Ionuţ Cadar

 

Proba scrisă va fi desfăşurată sub forma unui test grilă cu 20 întrebări cu răspunsuri multiple cu durata de 1 oră, din tematica de concurs.
Ponderea probelor: proba scrisă reprezintă 100% din nota finală.
Modul de clasificare a candidaţilor: candidaţii se vor clasifica în ordinea descrescătoare a notei finale.
Limite: nota minimă necesară pentru admitere este nota 5.

Accesat de 2904 de ori

Selecție - anunțuri