Marți, 02 Aprilie 2019 10:17

INFORMAȚII REFERITOARE LA PRACTICA MEDICALĂ DE SPECIALITATE

INFORMAȚII REFERITOARE LA PRACTICA MEDICALĂ DE SPECIALITATE

 

Ce este practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este o activitate didactică obligatorie în curriculum-ul Facultății de Medicină, începând cu anul I și până în anul V.

 

Care este durata și perioada de desfășurare a practicii clinice de specialitate?

Conform Planului de învățământ, numărul de ore de practică de vară este diferit pentru fiecare an de studiu.

 

Practica de vară se desfășoară pe o perioadă de maxim 4 săptămâni, timp de maxim 8 ore/zi.

În legătură cu durata stagiul de practică medicală de specialitate, primează numărul de ore efectuate și nu numărul de zile. În cazul efectuării a 8 ore de practică/zi, stagiul va dura 20 zile lucrătoare.

 

Convenția-cadru privind efectuarea stagiilor de practică

Convențiile-cadru se pot descărca de pe site-ul Facultății de Medicină. Ele vor fi semnate de partenerii de practică (medici de familie / manageri de spitale), de student și apoi de reprezentantul UMF. Studenții care efectuează practica de specialitate în România vor prezenta convenții în limba română (indiferent de linia de studiu: română, franceză sau engleză). Studenții care efectuează practica de specialitate în afara României, vor utiliza convențiile-cadru în limba franceză sau engleză după caz.

Convenția-cadru trebuie semnată de către managerul instituției unde se efectuează practica, șeful secției și medicul îndrumător/tutorele de practică; NU uitați să fie completată rubrica referitoare la specialitatea îndrumătorului. În cazul studenților din anul I, convenția-cadru va fi semnată de medicul de familie îndrumător al practicii medicale;

 

Convențiile-cadru trebuie depuse în originalla Decanatul Facultății de Medicină.

 

Mai multe informații găsiți în documentul de la Convenții de practică de vară de la fiecare specializare.

 

ATENȚIE! Efectuarea stagiului de practică într-o specialitate neaprobată pentru anul respectiv de studiu duce la invalidarea stagiului de practică medicală de specialitate (de exemplu, dacă un student de anul II efectuează stagiul de practică pe o secție clinică cu profil chirurgical stagiul nu va fi validat).

 

Cine poate fi îndrumător de practică?

Îndrumătorii de practică medicală de specialitate trebuie să fie medici specialiști.

 

 

Cum este evaluată practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este notată cu calificativul admis/respins de către o comisie numită de către Consiliul Facultății de Medicină.

 

 

Convențiile de practică de vară pentru anul universitar 2022-2023

Medicină - Română

Asistență Medicală Generală

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

Radiologie și Imagistică

 

Accesat de 82692 de ori

Selecție - anunțuri