Vineri, 15 Mai 2020 19:44

Metodologia și responsabilitățile privind depunerea on-line a lucrărilor de licență-Radiologie și Imagistică

Dragi studenți,

Vă rugăm să luați la cunoștință metodologia și responsabilitățile privind depunerea on-line a lucrărilor de licență în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor la nivel de licență la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

DESCRIEREA PROCEDURII

 • Lucrările de licență se depun până la data de 31 iulie în format electronic: Word și PDF.
 • Lucrările de licență vor avea atașată si evaluarea scanată a coordonatorului lucrării cu nota acordată și contrasemnată de către șeful de disciplină.
 • Lucrarea va conține și o declarație pe proprie răspundere a autorului prin care atestă lipsa elementelor de plagiat și că își asumă toate consecințele în cazul în care se constată contrariul.
 • Adresa de email la care veți trimite lucrarea de licență este:
                       
 • Denumirea fișierelor cu lucrările de licență vor îndeplini formatul standard după cum urmează:
               Nume_prenume_RI_ RO_seria.doc respectiv .pdf
 • Lucrările de licență se trimit în format Word de către secretarele responsabile de an terminal la bibliotecă pentru verificarea originalității, după data de 31 iulie / după centralizarea lor
 • Lucrările de licență se centralizează la secretariatele facultăților
 • Lucrările de licență vor fi trimise la comisii
 • Studenții după ce depun on-line lucrările de licență au obligația de a le prezenta fizic la susținerea lucrării de licență din luna sepembrie.

RESPONSABILITĂȚILE STUDENȚILOR ABSOLVENȚI

Studenții absolvenți:
   - depun on-line lucrările de licență si declarația de non plagiat la secretariatele facultăților și în format fizic la susținerea din luna septembrie.
   - prezintă fizic lucrarea în sesiunea de susținere a lucrarilor de licență din septembrie

Prezenta procedură a fost aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.05.2020

Accesat de 2328 de ori

Selecție - anunțuri