Drugan Tudor

Biostatistică: titular al cursului de Informatică Medicală şi Biostatistică la Facultatea de Medicină a UMF Cluj, prim autor sau coautor la 14 cărţi sau cursuri universitare despre biostatistică, numeroase articole pentru care a asigurat partea de analiza statistică, aplicaţii de analiză statistică în cercetarea medicală în cadrul proiectelor: Dezvoltarea unui sistem biologic pentru întelegerea modelelor moleculare implicate în cancerul de prostată (PC-DC/2662/MEC/UEFISCSU), Potenţialul perturbator endocrin in vitro şi in vivo al unor antioxidanţi şi conservanţi în caz de expunere individuală sau în amestec (TE_2012-3-0157), Modelarea statistică a prceselor biologice

Bioinformatică: coordonator al Masteratului de Biostatistică şi Bioinformatică la UMF Cluj, numeroase articole pe această temă, coordonare timp de trei ani a proiectului european Socrates IP: Bioinformatics and Genome Based Medicine,

Învăţământ asistat de calculator în medicină: stagii de formare la universităţi de prestigiu din Europa, participare şi coordonare de proiecte internaţionale pe această temă Tempus Computer Aided Learning in Medicine, Socrates IP Telemedicine and Distance Learning, Socrates CDA Master Degree in Medical Informatics.

Informatică Medicală: realizarea de aplicaţii de informatică medicală, participarea ca şi director sau membru în colectivul de cercetare în proiecte ca: PN II, D1-1-019/18.09.2007 "SIMIMED, Sistem integrat de management a informaţiilor medicale utilizând standardul HL7", PN II, 11-003/2007 "CRONIS Sistem decizional bazat pe tehnici de tip multi-agent pentru generarea, optimizarea si managementul registrelor nationale de boli cronice netransmisibile".

Metodologia Cercetării Științifice Medicale: titular al cursului de MCS la anul II la Facultatea de Medicină.

Informații

  • Grad didactic: Profesor
  • Telefon: 0264- 597256 int 2501
  • Adresă email:
Accesat de 25431 de ori